Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Дисциплина чрез сътрудничество
PDF Печат Е-поща

Дисциплина чрез сътрудничество

(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование)

 

Дисциплината в училище

Програмата е насочена към:

* Учители – начален етап;

* Учители – прогимназиален етап;

* Учители – гимназиален етап;

* Директори;

* Заместник-директори;

* Педагогически съветници, психолози;

* Възпитатели в общежитие;

* Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители;

 

( 8 Votes )

Продължителност Кредити Сертификат
16 часа 1

Да

 

Форми на обучение:

 • Присъствена - 16 присъствени учебни часа

 • Неприсъствена - 8 онлайн / 8 присъствени учебни часа

 

Място на провеждане на обучението:

В зала във Вашето учебно заведение, В зала на Центъра за обучение, или изнесено обучение.


Кратко описание и цели на програмата:

Предлагаме на Вашето внимание обучени на тема "Дисциплина чрез сътрудничество". Обучението е подходящо за широк кръг от педагогически специалисти. Проблемите, които ще разгледате, и уменията, които ще придобиете, ще са Ви от полза, независимо от възрастта на Вашите ученици.

Взаимоотношенията между учители и ученици играят важна роля в живота на подрастващите. Общуването в училище е желателно да се основава на принципа на реципрочност: да включва обратимост на връзката. Кооперативният дух на общуването стимулира положителните нагласи на всички участници в процеса: учители, ученици, родители.

Ето какво е включено в курса: Методът дисциплина чрез сътрудничество показва на учителите как да работят ръка за ръка с учениците, с колегите си и с родителите. Чрез "сътрудничеството" като път към дисциплината, могат да се постигнат две неща: първо, класната стая става приятно място, където се преподава и учи; и второ, - учениците повишават самооценката си, което е важна предпоставка както за добро поведение, така и за академични постижения.

По време на обучението ще коментираме добри практики, които използвате в хода на своята работа. Ще разгледаме интересни казуси, и възможни техни решения.

В дистанционната част на курса, ако изберете този вариант на обучение, ще намерите ценни препоръки как да:

- се отнасяте с учениците, за да повишите самочувствието и самооценката им;

- подобрите дисциплината по време на учебния процес, за да мотивирате децата за по-активна работа;

- подходите в отношението си към родителите, за да станат по-съпричастни, а не да прехвърлят цялата вина и отговорност върху учителя.

Нека като педагози, възпитатели, или директори - в работата си с децата, не забравяме, че:

Ако Вие повярвате в детето, и то ще повярва в себе си!

 

В резултат от Вашето участие в курса, ще:

 • Подобрите уменията си за организиране, координиране и контролиране на дейностите по време на преподаването, поддържане на необходимата дисциплина и работна атмосфера в класа/групата;
 • Подобрите уменията си за партниране с други педагогически специалисти и родители;
 • Научите как да приобщавате родителите за постигането на образователните цели с оглед увеличаване на възможностите за положително въздействие върху децата и учениците, и за утвърждаване авторитета на образователната институция;
 • Ще постигнете личностно развитие и професионално усъвършенстване.
 • Ще можете да използвате придобитите сертификат и кредит за Вашата атестация в Училище.

 

Методи на обучение:

 • Игри за стопяване на ледовете, сплотяване и екипна работа;
 • Мозъчна атака, свързана с обсъжданите теми;
 • Работа по казуси от практиката на педагогическите специалисти;
 • Ролеви игри;
 • Теоретично представяне под формата на лекции и презентации;
 • Обратна връзка.

 

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Академична
 • Педагогическа
 • Организационна
 • Комуникативна

 

( 8 Votes )

 

Цените на нашите тематични обучения

Моля вижте нашите цени.


 

Или ни изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

 

За контакт с нас:

0897 948 215

02/ 437 38 85

 

Вижте още:

 

Автор: Svetla Mateva

Понеделник, 13 Февруари 2017г. 08:43ч.

 

 

161

 

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 53 обучения с  1,2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Безплатно включване по проект КПРПС

 


Предстоящи обучения

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

1. Курс Оперативно счетоводство - 15.02.2021 - таксата е 1200 лв;

2. Курс ТРЗ и Личен Състав -15.02.2021г. - таксата е 650 лв.

3. Курс Помощник-възпитател в отглеждането на деца: по всяко време, таксата е 500 лв.

 

ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ С КРЕДИТИ

Кликнете тук: дати и групи  по заявка

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация

Курсове за Учители
Joomla!. XHTML and CSS.