Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Учителят: Лидер и ръководител
PDF Печат Е-поща

Обучение на учители как да бъдат лидери и професионални ръководители

 

(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование)


( 5 Votes )

Продължителност на обучението Кредити Сертификат
16 часа 1 Да

 

Форми на обучение:

 • Присъствена - 16 присъствени учебни часа
 • Дистанционна - 8 онлайн / 8 присъствени учебни часа

 

Място на провеждане на обучението:

В зала във Вашето учебно заведение, В зала на Центъра за обучение, или изнесено обучение.

 

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Педагогически съветници, психолози, Възпитатели в общежитие, Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители, Корепетитори, хореографи, треньори, Учители - предучилищно образование, Учители - целодневна организация

 

Кратко описание и цели на програмата:

Ще разгледаме:

 • Уникалната роля на професията учител в училище и извън него.
 • Учителят лидер, като педагог, обучител, възпитател.
 • Учителят лидер, като посредник между семейството и обществото.
 • Учителят лидер - генератор на бъдещи кадри.
 • Едно неспирно професионално израстване на учителя.
 • Учителят лидер е пътеводител и пример за подражание.
 • Увеличение компетентността на учителя според динамичните промени в обществото.
 • Изграждане на управленчески умения.
 • Конструктивно разрешаване на спорове (конфликти) в класната стая.
 • Създаване и поддържане ефективни и конструктивни професионални взаимоотношения с колегите и подкрепа на ръководния екип на институцията, като участва активно в работата на педагогическия съвет, на комисии и др.
 • Изграждане на успешни модели на сътрудничество и подкрепа в институцията, като конструира устойчива връзка и осигурява възможности за участие в процесите на вземане на решения.
 • Познаване на специфичните потребности на всяко дете или ученик и умее да планира дейности за индивидуална работа и за подкрепа.

 

Методи на обучение:

 • Лекцинен курс.
 • Дискусия – открита дискусия по проблеми на темата с активно участие на участниците в курса.
 • Сценично представяне и решаване на казуси.
 • Онлайн подготвка - работа по материали, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми в практиката и предоставяне на алтернативни решения и т.н.

 

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогическа;
 • Организационна;
 • Комуникативна;
 • Лидерска;

 

( 5 Votes )

 

Цените на нашите тематични обучения

Моля вижте нашите цени.


 

Или ни изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

 

За контакт с нас:

0897 948 215

02/ 437 38 85

officekursove123

 

Вижте още:

175

Автор: Svetla Mateva

 

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се и пробвайте БЕЗПЛАТНО курсовете за деца на www.Programiram.com.

КОД: 3823344)

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 28 обучения съгл. Наредба 12/01.09.2016, в присъствена, дистанционна, или частично присъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Курсове за Учители
Joomla!. XHTML and CSS.