Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Тренинг за комуникативни умения
PDF Печат Е-поща
Автор: Svetla Mateva   
Понеделник, 13 Февруари 2017г. 09:56ч.

 

ОБУЧЕНИЕ ЗА  ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕНИНГ ЗА
КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование)

Продължителност на обучнието Кредити Сертификат
16 часа 1 Да

 

( 7 Votes )

Форми на обучение:

 • Присъствена - 16 присъствени учебни часа
 • Дистанционна - 8 онлайн / 8 присъствени учебни часа

 

Място на провеждане на обучението:

В зала във Вашето учебно заведение, В зала на Центъра за обучение, или изнесено обучение.

 

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Учители - предучилищно образование, Учители - целодневна организация, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ

 

Кратко описание и цели на обучението:

Програмата на обучението цели да запознае преподавателите със същността на комуникативния процес, факторите, от които зависи ефективната комуникация и начините да въздействаме конструктивно и позитивно на останалите участници в процеса на общуване.

 • Придобиване на основни комуникативни умения:  изпращане на съобщение, слушане и възприемане, задаване на въпроси, реагиране на съобщението, даване на обратна връзка;
 • Усъвършенстване на вербалната и невербална комуникация;
 • Изграждане на училищна  среда на сътрудничество и насърчение чрез работа в екип;
 • Ефективна комуникация и взаимодействие между училищни звена – директор, заместник директори, педагогически и непедагогически персонал;
 • Подобряване на личните и служебни взаимоотношения

 

Методи на обучение:

 • Лекционен курс;
 • Дискусия –  обсъждане на темата с активното  участие на участниците в обучението;
 • Ролеви игри;
 • Анализ на поведението по време на игрите;
 • Практически казуси и задачи;

 

Компетентности, които ще бъдат придобити

 • Комуникативна

 

Цените на нашите тематични обучения

Моля вижте нашите цени.


 

Или ни изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

 

За контакт с нас:

0897 948 215

02/ 437 38 85

officekursove123

 

Вижте още:

Автор: Svetla Mateva

 

154

 

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 53 обучения с  1,2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Безплатно включване по проект КПРПС

 


Предстоящи обучения

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

1. Курс Оперативно счетоводство - 15.02.2021 - таксата е 1200 лв;

2. Курс ТРЗ и Личен Състав -15.02.2021г. - таксата е 650 лв.

3. Курс Помощник-възпитател в отглеждането на деца: по всяко време, таксата е 500 лв.

 

ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ С КРЕДИТИ

Кликнете тук: дати и групи  по заявка

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация

Курсове за Учители
Joomla!. XHTML and CSS.