Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Обучение за педагогически специалисти: Повишаване на мотивацията
PDF Печат Е-поща

Повишаване мотивацията за работа на учителите

(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование)

кУРС мОТИВАЦИЯ -Обучение на учители

( 6 Votes )

Продължителност Кредити Сертификат
16 часа 1 Да

Форми на обучение:

 • Присъствена - 16 присъствени учебни часа

 • Дистанционна - 8 онлайн / 8 присъствени учебни часа

Място на провеждане на обучението:

В зала във Вашето учебно заведение, В зала на Центъра за обучение, или изнесено обучение.

 

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Педагогически съветници, психолози, Директори, Учители - предучилищно образование,  Педагогически съветници, психолози, Възпитатели в общежития


Кратко описание и цели на обучението:
Програмата на обучението цели формиране на умения за самопознание и усъвършенстване и създаване на благоприятен психологически климат и сплотяване на педагогическия колектив. Ролята на целеполагането – важен фактор за увеличаване на личните и професионални постижения и успехи.

 • Стимулиране и изследване на силните страни на участниците;

 • Идентифициране на трудностите и бариерите в работата, демотивиращи учителите;

 • Повишаване на вътрешните ресурси за справяне с проблемни ситуации;

 • Стимулиране на екипната работа и сътрудничество;

 • Усвояване на различни методи за активизиране на личната мотивация;

 • Насърчаване на творческия подход в работата;

 • Намаляване на стреса и безпокойството.

 

Методи на обучение:

 • Лекционен курс

 • Дискусия – открито обсъждане на поставени проблеми с активно участие на участниците в обучението

 • Сценично представяне и решаване на казуси

 • Онлайн подготовка (ако изберете тази форма на обучение)– 8 часа работа с материали по темата, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми в практиката и предложения с алтернативни решения

 

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Академична

 • Педагогическа

 • Комуникативна

 

( 6 Votes )

Цените на нашите тематични обучения

Моля вижте нашите цени.


 

Или ни изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

 

За контакт с нас:

0897 948 215

02/ 437 38 85

officekursove123

 

Вижте още:

Автор: Svetla Mateva      петък, 25 септември 2020г.

147

Последна промяна от Петък, 25 Септември 2020г. 10:56ч.
 

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 53 обучения с  1,2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Безплатно включване по проект КПРПС

 


Предстоящи обучения

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

1. Курс Оперативно счетоводство - 15.02.2021 - таксата е 1200 лв;

2. Курс ТРЗ и Личен Състав -15.02.2021г. - таксата е 650 лв.

3. Курс Помощник-възпитател в отглеждането на деца: по всяко време, таксата е 500 лв.

 

ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ С КРЕДИТИ

Кликнете тук: дати и групи  по заявка

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация

Курсове за Учители
Joomla!. XHTML and CSS.