Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Обучения за Учители (Училища)
Печат Е-поща
Обучения педагогически специалисти - училищно образование

(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016)

( 18 Votes )

На тази страница: Обучения за Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап,  Ръководител направление ИКТ, Педагогически съветници, психолози, Възпитатели в общежитие, Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Обучения за педагогическите специалисти, за повишаване на квалификацията им

! Издаваме поименни СЕРТИФИКАТИ

! 16 часа преминато обучение = 1 кредит

! Подобрява Вашата атестация, професионални умения, и самочувствие

Уважаеми колеги,

 

Обучения за атестация на учителите

На тази страница вижте нашите предложения за организиране на тематични обучения. Одобрени сме за провеждане на обучения към МОН, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.


Уважаеми колеги, вярваме, че нашите обучения ще Ви бъдат полезни както в личен, така и в професионален аспект. Ще се радваме да се включите в наше обучение НЕ защото се налага, а защото избирате да получите внимание, знания и възможност за улесняване на Вашата работа с нашите деца

 

A. Обучения, свързани с работа с ученици, родители и педагогическия колектив (1 кредит)

Обучение на учители, начален етап. Атестация и кредит
1.
Дисциплина чрез сътрудничество.

2. Изграждане на професионално учителско и детско портфолио.

3. Иновативни подходи за организация на обучението

4. Как да приобщим децата/учениците със специални образователни потребности (СОП) и да спомогнем за преодоляване на предразсъдъците към тях от страна на останалите ученици?

5. Новият учител в клас - трудности и предизвикателства.

6. Повишаване мотивацията за работа на учителите.

7. Повишаване на мотивацията за обучение и образование, основаващи се на професионалните умения и компетентности на учителите.

8. Превенция на проблемното поведение в училище.

9.  Синдром на професионалното прегаряне – Burnout

10. Cтрес и справяне със стреса. Бърнаут синдром.

11. Тренинг за комуникативни умения на преподаватели.

12. Управление на конфликти.

13. Ученическо портфолио.

14. Учителите като лидери и професионални ръководители.

15. Формиране на умения за ефективно общуване в образователната среда (учители – ученици – родители).

16. Увеличаване на ефективността на процеса на обучение в мултикултурна среда

17. Иновативни практики в образованието.

18. Справяне със стреса и напрежението на работното място, разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и раздразнението

19. Справяне със стреса на работното място. Стресът и родителски срещи. Стресът в класната стая

 

Б. Тематични обучения, свързани с придобиването на дигитални компетенции (1 кредит)

 

20. Работа с мултимедиен софтуер Power Point.

21. Работа с мултимедиен софтуер Prezi.

 

Вижте нашите цени

 

Вижте нашите цени

 

или

Изпратете запитване за обучение на Учители

За запитване за тематично обучение за учители и педагози, моля попълнете формата. Ние отговаряме бързо. Ако желаете по-бърза връзка с нас: позвънете ни на телефон: 0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Задължително *

  Refresh Captcha  
 

 

Вижте още:

( 18 Votes )
Автор: Svetla Mateva      Вторник, 17 Септември, 2018г.

 

150

 

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 28 обучения с Кредит, съгл. Наредба 12/01.09.2016, в присъствена, дистанционна, или частично присъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

ОБЯВЕНИ ДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ С КРЕДИТИ

23.11.2018 и други - по заявка. Може да ни звъннете!

Предстоящи обучения

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

1. Курс Оперативно счетоводство - 12.11.2018 г./26.11.2018:

Присъствен: гр.София, Онлайн: в цялата страна

2. Курс ТРЗ и Личен Състав - 12.11.2018 г./26.11.2018

3. Курс Помощник-възпитател в отглеждането на деца: 29.10.2018/19.11.2018

4. Електронна търговия - 26.11.2018 г.

5. Бизнес Администрация - 26.11.2018г.

6. Икономика и мениджмънт - 26.11.2018г.

7. Системно програмиране - 26.11.2018 г.

8. Английски език: Начинаещи и напреднали - 26.11.2018г

 

ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ С КРЕДИТИ

Кликнете тук: 23.11.2018 и други - по заявка

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация

Курсове за Учители
Joomla!. XHTML and CSS.