Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Курсове Курс СЧЕТОВОДСТВО
Счетоводни курсове | Онлайн или Комбинирани. Вижте демо на курса!
Печат Е-поща

ОНЛАЙН КУРС по "ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО"

Курс по счетоводство в онлайн форма на обучениеПровеждаме интерактивни, практически насочени, онлайн обучения по Счетоводство!

Курс по счетоводство в онлайн форма на обучение

Нашите курсисти изучават изключително полезни модули като: Компютърно счетоводство, Счетоводство на предприятието, Документационна система за счетоводители, Счетоводна практика, и още!

Курс по счетоводство в онлайн форма на обучение

Вижте БЕЗПЛАТНО ДЕМО на курса по Оперативно счетоводство. Регистрация за демо достъп с и-мейл ТУК.

 

счетоводни курсове онлайн, без значение дали живеете в София, Бургас, Варна, Пловдив, Плевен или Стара Загора - Вие можете да се обучавате за счетоводител. Заповядайте!1. Кога са следващите дати за стартиране на курса?

04.03.2024/04.10.2024 г.

 

2. Каква е продължителността на курса?

Курсът е в 2 варианта:

1. Съкратен курс на обучение - 320 учебни часа, 4 месеца - таксата е 1200 лв.

2. Пълен курс на обучение - 960 учебни часа, около 10 месеца - предлага се само при сформиране на група.

При успешното завършван на Пълния курс, Вие ще придобиете Трета Степен на Професионална Квалификация по професия "Оперативен счетоводител". Вижте по-долу на тази страница каква е разликата в издаваните документи.

3. Как и къде се провеждат часовете  С УЧИТЕЛ?

Курсoвете са онлайн/дистанционни, но включват и часове с учител в реално време.

* Ако изберете изцяло дистанционната форма на обучение, тогава часовете с учител ще са всяка седмица, през Виртуалната ни класна стая.

4. Какво се изучава в счетоводния курс?

В Съкратения курс се изучават следните 5 модула:

1. Основи на счетоводството

2. Счетоводство на предприятието (фирмата)

3. Компютърно счетоводство: Включва счетоводство на фирмата, и ТРЗ. Изучават се 4 различни счетоводни прграми!

4. Документационна система - научете се да попълвате правилно счетоводна документация, за да сте изрядни на работното си място

5. Счетоводна практика.

Този курс е подходящ за:

счетоводните обучения са подходящи за: Управители на фирми, които имат желание да бъдат по-компетентни: ще се научите да разчитате счетоводните документи, които подписвате.

счетоводните обучения са подходящи за: Собственици на фирми, които желаят да водят само своето счетоводство: ще се научите да работите с двустранно счетоводство, както и да водите ТРЗ обслужването на своите служители. Подходящо е за собственици на по-малки фирми, с не-сложно счетоводно обслужване.

счетоводните обучения са подходящи за: Бъдещи счетоводители, или помощници: За начинаещи счетоводители, които за първи път ще навлизат в света на счетоводството. Ще се справите, защото ние ще Ви помогнем максимално! Ще можете да започнете работа като счетоводители.

счетоводните обучения са подходящи за: За действащи оперативни счетоводители: Ако Вие вече работите като счетоводител, и са ви поверени 1 или 2 сметки, но желаете да разширите своите познания. В курса ще се научите да боравите с всички най-интензивно използвани счетоводни сметки така, че да можете да поемете работата на своите колеги, и при необходимост - да ги замествате.

! Уважаеми клиенти,

можете да се включите и само за обучение по отделен модул. Най-често получаваме запитвания за индивидуално обучение за курса по "Компютърно счетоводство". В този случай, цената е 500 лв., и е необходимо да имате познания по предходните два модула! Предлагаме индивидуално обучение, с продължителност 1 месец. Съдействаме максимално, за да си инсталирате счетоводните програми на своя компютър, и предоставяме индивидуални часове с лектор.

 

В Пълния курс се изучават всички модули, които са заложение от Министерството на Образованието, в Държавните Образователни Стандарти:

счетоводните обучения са подходящи за:Надгражда се наученото в съкратения курс.

счетоводните обучения са подходящи за:Обикновено, за пълния курс на обучение, се записват колеги, които вече са преминали съкратения курс, или им е необходим документ, за да работят като главни счетоводители, или за да регистрират собствена счетоводно-обслужваща фирма.

счетоводните обучения са подходящи за:Възможно е да изкарате съкратения курс, след което да работите като оперативен счетоведител. И при събиране на трудов стаж като счетоводител, от около 7 години, да се включите в оставащите модули на курса, за да придобиете Трета Степен на Професионална Квалификация.

счетоводните обучения са подходящи за:Разгледайте учебния график на счетоводния курс, при пълната му продължителност от 960 учебни часа.

 

5. Колко струват курсовете?

Предлагаме следните такси за включване в обучение, като приемаме и ЗАПЛАЩАНЕ НА ВНОСКИ

БЕЗПЛАТНО - Достъп до демонстрационния курс по Счетоводство. В него ще видите начинът, по който е организиран и поднесен материалът в курса: Чрез интерактивни видео уроци по счетоводство, чрез използване на интерактивна виртуална класна стая, чрез попълване на интерактивни счетоводни бланки, както и счетоводни задачи, казуси, тестове, лекции.

1200 лв. - За обучение в Съкратения курс, 100% онлайн обучение.

При сформиране на група. - за включване в обучение в Пълното счетоводно обучение, 100% онлайн курс

Нашите зали за присъствено обучение:

6. Какви дипломе издаваме?

Ние сме лицензиран Център за Професионално Обучение към НАПОО, и затова издаваме лицензираните дипломи, които са по образец на МОН, и са с водния знак на МОН. Това са лицензираните документи, които бихте получили във всяко българско училище.

При завършване на съкратения курс, издаваме Удостоверение за Професионално Обучение.

При завършване на пълния курс, за придобиване на трета степен на професионална квалификация, издаваме Свидетелство за Професионална Квалификация:

Свидетелство за професионална квалификация - курс Оперативно Счетоводство

Свидетелство по счетоводство, онлайн обучение към лицензиран ЦПО


6. Как провеждаме ние дистанционния курс по счетоводство?

При нас онлайн курса по счетоводство е удобен, гъвкав, интерактивен и модерен. Включва материали за самостоятелна работа в удобно за Вас време, и часове с лектор - в предварително определен час.

Курсът включва: над 280 интерактивни видео урока по счетоводство. Уроците са последователни и изчерпателни. Те са интерактивни, за да можете да проверите веднага дали сте разбрали.

Курсът включва също часове в учител, във виртуална класна стая. В тези часове, които са 1 или 2 пъти седмично, групата се събира, и Вие обсъждате всичко, което не Ви е станало ясно от материалите през седмицата. Предимно се решават задачи, и дискутират счетоводни казуси и въпроси, които ... са взети от практиката, и за които никой не пише в учебниците.

Много се гордеем с начина, по който сме разработили модула "Документационна система"! В него Вие ще попълвате истински счетоводни бланки, на една "Учебна фирма" ООД. Точно както бихте работили в счетоводния офис, така и в този раздел, Вие ще работите с реални документи.

Отделно, в курса са включени материали за четене - теми и лекции по счетоводна тематика, към различните видео уроци. Счетоводни тестове, задачи и казуси.

! Ако имате желанието да отделите от свободносто си време, и да се включите в наш счетоводен курс, Вие ще бъдете отлично подготвени, и ще научите изчерпателна, подредена и систематизирана информация. Ще разговаряте с лектора и групата ежеседмично, и ще бъдете много добри в работата си като счетоводители!


Ето и малко по-детайлна информация:

 

6.1 Уроци на живо, с преподавател - по интернет

Курс по счетоводство в онлайн форма на обучение Веднъж или два пъти седмично - Вашата група се събира заедно с преподавателя - за провеждане на урок на живо, онлайн. Вие ще знаете предварително до края на курса датите и часовете за провеждането на онлайн уроците, за да можете да съобразите с останалите си ангажименти. По време на онлайн уроците се:

 • обсъждат въпросите, които не са станали ясни от Вашата подготовка през изминалата седмица
 • разиграват ролеви игри - в зависимост от изучавания в момента учебен материал
 • преподавателят преподава учебния материал, който не е усвоен от повечето хора в групата
 • разискват се актуални казуси
 • решават задачите от домашните, когато има такива
 • подготвяме се за модулния изпит

Занятията са изключително интересни и полезни. Необходими са Ви слушалки и микрофон, и добър достъп до Интернет.


( 27 Votes )

 

6.2 Уроци, до които Вие имате достъп през останалото време от седмицата 24/7

Курс по счетоводство в онлайн форма на обучениеПрез останалото време от курса - когато на вас Ви е удобно -  без фиксиран час:

Вие можете да влезете в своя профил със своето потребителско име и парола, и да прегледате учебните материали. Това са подготвени от нашия екип:

 • Видео уроци
 • Интерактивни счетоводни бланки за попълване
 • Лекции и упражнения
 • Казуси
 • Място за дискусии по материала с останалите хора от курса
 • Видео уроците можете да преглеждате колкото пъти желаете - докато се почувствате уверени, че сте овладяли новия материал.online-kurs-ikonomika-komunikacii

Задължително ли е в точно определен ден да влизам в сайта, и в точен час?

Препоръчително е за уроците, които се провеждат на живо с групата и преподавателя. За останалите часове - когато имате възможност - но е препоръчително да прегледате материалите преди часа с преподавателя. Ще получите, разбира се, и учебна програма - в която всичко това е подробно описано.

 

( 27 Votes )

 

7. Ще се справя ли?

Ние вярваме, че ще се справите! Както вече знаете - курсът е с голям хорариум от часове, и затова е сравнително интензивен. Знаем, че не е лесно едновременно: да се учи, да се работи и - може би да се грижите и за семейството си ... но ...  хубавите неща отнемат време и усилия.

Ще използваме времето си пълноценно и ефективно - и по време на курса ще се научим да боравим успешно със:

 • счетоводните сметки - ще осчетоводяваме реални фактури и ще изследваме истински счетоводни документи.
 • да работим със счетоводен софтуер - !включително и програмата за ТРЗ - !Изключително актуално  предложение!
 • Да се запознаем с всички видове счетоводства
 • Да положим своя държавен изпит - за да придобием най-високата степен на професионална квалификация, която е по професията на счетоводителя - трета. Ще си получим дипломата

 

8. Как да се свържа с вас, за да се включа в курса със следващата дата?

Нашите координати са:

Телефон в офиса: 02/ 437 38 85

Мобилен: 0897 948 215

и-мейл: 

гр.Казанлък,

бул. "Розова долина" 1, вх.Б, офис 1

Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

Изпратете ни запитване

Изпратете ни запитване, свързано с обученията, които предлагаме. Ние отговаряме бързо!

Задължително *

>'l

  Refresh Captcha  
 

9. Ако все още имам въпроси?

Звъннете ни, или ни пишете! Ще ви отговорим както обикновенно - в рамките на работния ден.

10. Интересувате се от по-различен курс по счетоводство> Вижте също:

* Онлайн Курс по ТРЗ и личен състав: Отлична цена. Вижте предстоящите ни дати

* Онлайн курс по Компютърно счетоводство: Индивидуално обучение на отлична цена

* БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ с ваучери за заети лица-Базово ниво 1 и 2

Очакваме Ви!

Приятен ден,

екипът на www.Kursove123.com ,   http://kursoveposchetovodstvo.com

76

 

...::: Валидиране :::...

Имате професионален опит, а нямате документ? Искате ли да се явите само на изпит, без да участвате в курс, за да получите документ за Професионалните си умения?

Пишете ни за кой курс се интересувате, и ще Ви изпратим условията за Валидиране.

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 47 теми с  1, 2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация
Joomla!. XHTML and CSS.