Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Курсове Курс ТРЗ и Личен Състав
Курс по ТРЗ | Онлайн или Комбиниран | 1 месец | 180 лв.
Печат Е-поща

Уважаеми колеги,

Видове курсове по ТРЗ и ЛСЦена за записване |Учебна програма на курса ТРЗ и Личен Състав | Продължителността на ТРЗ курса | Издавани сертификати | Повече за онлайн курса и видео уроците | Записване

 

1. Видове курсове по ТРЗ и Личен Състав


софтуер за ТРЗ и личен състав, практически курс за София и странатаМожете да се запишете за курса ТРЗ и Личен Състав - Практически ориентиран курс по един от следните 2 начина:

* Изцяло 100% онлайн обучения по ТРЗ: Без значение дали живеете в София, Пловдив, Варна, Плевен, Бургас, Стара Загора, или в някое малко населено място - Вие можете да се включите в това обучение.

 • Провежда се дистанционно, със записани видео уроци по ТРЗ и Личен състав
 • с актуални учебни материали, бланки и документация, които можете да преглеждате по всяко време.
 • Ще можете да инсталирате на своя личен компютър софтуер за обработка на ТРЗ, като ние ще Ви  съдействаме максимално.
 • Ще имате и часове с лектор - практик!
 • Продължителността на обучението е до 4 седмици.
 • Таксата е 180 лв. Включва безплатно издаване на Сертификат по образец на нашия център за Професионално Обучение. За издаване на Удостоверение за завършен курс ТРЗ и личен състав по НАПОО, моля вижте по-долу.

 

* Комбинирано обучение:

 • Ще получите достъп до записаните ТРЗ и ЛС видео уроци, и
 • актуални учебни материали, бланки и документация, които можете да преглеждате по всяко време.
 • Ще Ви съдействаме максимално да инсталирате софтуера на Микроинвест на своя компютър, за да започнете практическа работа с модула ТРЗ и личен състав.
 • Вашите часове с лектора - консултант ще се провеждат на живо, в зала.
 • Продължителността на обучението е до 4 седмици
 • Таксата е 200 лв., Включва безплатно издаване на Сертификат по образец на нашия център за Професионално Обучение. За издаване на Удостоверение за завършен курс ТРЗ и личен състав по НАПОО, моля вижте по-долу.

 

2. Какво се учи в курса Труд и Работна Заплата и Личен Състав? Горе


курс трз дистанционно софия, пловдив, бургас, варна или другаде в странатаЩе се запознаете в всичко, което Ви е необходимо, за да заемате длъжността.

Ще се запознаете със законовите изисквания, които регламентират трудовите и договорните взаимоотношения в едно предприятие. Ще знаете как се изгражда лично досие на работник/служител, как се обработват болнични, заплати, ведомости, фишове за заплати, отпуски и други справки и документи. Ще получите правна и практическа подготовка, за да сте наясно с аспектите на своята бъдеща работа като Специалист ТРЗ.

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА НА КУРСА ТРЗ

1. Запознаване правната уредба на трудовото и осигурителното законодателство в РБългария /Кодекс на труда, Кодекс за социалното осигуряване, ЗБДОО, ЗЗО, Наредба за работното време, отпуските и почивките, ЗЗБУТ, Наредба за пенсии и други.

2. Инсталиране на софтуер за обработка на ТРЗ и ЛС на Вашия компютър. /Ще Ви съдействаме, ако имате затруднения, с помощта на програмата за отдалечен достъп TeamViewer/

3. Трудов договор. Видове. Работа с програмен продукт за обявяване на трудови договори в НАП.

4. Лично досие на работник / служител. Работа с програмен продукт за изчисляване на заплати, Осигурителни вноски и осигурителен доход, аванси, болнични, ваучери за храна и други.дистанционен онлайн курс трз в софия или в страната, може и присъствено обучение

5. Граждански договори. Работа с програмен просдукт за съставяне и отпечатване на граждански договор, издаване на служебна бележка, изчисляване на осигуровки, данъци, удръжки и други.

6. Национален класификатор на икономически дейности и национален класификатор на професии. Ориентиране в документацията и кодовете на длъжностите.

7. Начисляване на болнични, майчинство, трудови злополуки, обезщетения при освобождаване от работа, и при пенсиониране. Запознаване с издаваните служебни бележки, правни изисквания.

8. Изготвяне на платежни документи, ведомости, фишове за заплати

9. Начин за Прекратяване на трудови договори. Изготване на документи за прекратяване на договора и обявяване в НАП.


курс трз и личен състав практически, софия, пловдив, варна, бургас

Продължителността на курс ТРЗ е до 1 месец, като Вие ще имате достъп до видео материалите и учебните материали на курса, още 3 допълнителни месеца! Също така, ще получите и Сертификат!

 

 

3. Цена за включване в обучение за ТРЗ и ЛС Горе


 

Предлагаме следните възможности за обучение ТРЗ и Личен състав:

курс трз цена онлайн курс

100% онлайн/дистанционно обучение - 180 лв. - Безплатно издаване на Сертификат за преминато обучение, по образец на нашия Център за Професионално Обучение

 

курс трз цена онлайн курсКомбинирано обучение - 200 лв. - Безплатно издаване на Сертификат за преминато обучение, по образец на нашия Център за Професионално Обучение

 

 

4. Издавани сертификати при завършване на Курс по ТРЗ и Личен Състав Горе


СЕРТИФИКАТ НА КУРСА ПО ТРЗ, ОБРЗЕЦ НА ЦПО

курс трз цена онлайн курсБезплатно:

Сертификат по Образец на нашия Център за Професионално Обучение: Преминато обучение в курс Труд и Работна заплата и ЛС


курс трз цена онлайн курс40 лв. доплащане, + 1 брой снимка паспортен формат

Ние сме Лицензиран по НАПОО Център за Професионално Обучение, лицензия 201012874, затова в края на курса можем да Ви издадем Удостоверение за Професионално Обучение, по професия Оперативен счетоводителспециалност Оперативно счетоводство - образец на МОН, с воден знак на МОН. Удостоверението е за завършено Професионално Обучение, което регистрираме в електронния регистър на НАПОО, и може да бъде превеждано и легализирано. Удостоверението указва Повишаване на Вашата професионална квалификация.

 

 

5. Продължителност на курса ТРЗ и личен състав                   Горе


 

Продължителността на курса по ТРЗ за онлайн и за комбинирано/смесено обучение


И присъственият, и комбинираният курс, са със стандартна продължителност до 1 месец.

След това, Вие ще продължите да имате достъп до онлайн платформата за обучение, и възможност да преглеждате видео уроците, документите и бланките, в продължение на 3 допълнителни месеца.

 

 

6. Повече за онлайн курса и видео уроците за Труд и Работна Заплата и Личен Състав              Горе

Дистанционното обучение по ТРЗ включва 8 изчерпателни, последователни и практически ориентирани видео урока.

Лекторът, който изготви тези видео уроци за Вас, е квалифициран, търпелив и по приятен и разбираем начин обяснява всички детайли и специфики в работата на ТРЗ специалиста.

Коментарите му ще Ви дадат ценна правна информация, за да бъдете компетентни не само за конкретния разглеждан случай, а за всички казуси, разглеждани в курса!

Как се провежда дистанционно курсът по ТРЗ при нас?

Ще Ви изпратим данни за достъп до онлайн обучителната ни платформа за дистанционния курс по ТРЗ - потребителско име и парола. С тези данните Вие ще влезете в курса, и там ще намерите 8 видео урока, актуални учебни материали, нормативната уредба, често задавани въпроси и отговори, документи и бланки, с които ще Ви се наложи да работите най-често. И вход за Виртуалната Класна Стая - за среа с лектора и групата.

Видео уроците ще Ви покажат как се работи със счетоводния софтуер. Ще видите, например: Как се създават личните картони на 2 служителя в едно предприятие.

Вашата задача е: по зададени данни, да изготвите още 6 подобни досиета, на различни служители, с различен класификационен код и информация. Този начин на работа ще Ви подготви да изпълнявате същите задачи, в реална работна обстановка!

По подобен начин, Видео уроците ще Ви запознаят и с останалите аспекти от счетоводната работа на ТРЗ специалиста. Ще видите как се изработват документи като УП, декларации, Справки, ведомости и много други документи - и Вие ще трябва да извършите същите действия и стъпки, но за други служители.

курс по трз онлайн, ниска ценаЩе работите с документи за граждански и трудови договори, болнични, авансови плащания, ведомости и още така, че да се почувствате подготвени и способни на работното си място!

В онлайн, или по време на присъствените срещи с лектора, Вие ще можете да зададете своите въпроси, и да обсъдите реално възникнали казуси.

Лекторът е практикуващ в областта на ТРЗ и счетоводството, и ще Ви бъде изключително полезен.

Можете да стартирате своето обучение веднага, тъй като Вашата такса ще е еднаква, без значение дали се обучавате в малка група, или индивидуално.

ТРЗ обучението е Подходящо както за начинаещи, така и за работещи, които искат да осъвременят своите знания в областта на трудовото законодателство и осигуряване! без значение дали Вие живеете в София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Плевен, Русе или някое малко населено място: Можете да се включите успешно в това обучение!

 

7. Записване за курса по ТРЗ и Личен Състав                   Горе

Ако все още имам въпроси?

Изпратете ни запитване

Изпратете ни запитване, свързано с обученията, които предлагаме. Ние отговаряме бързо!

Задължително *

>'l

  Refresh Captcha  
 

Звъннете ни, или ни пишете! Ще ви отговорим както обикновенно - в рамките на работния ден.

Телефон в офиса: 02/ 437 38 85

Мобилен: 0897 948 215 - г-жа Светла Матева

и-мейл: 

гр.Казанлък,

ул "Шипченска епопея" 31, офис 22

гр.София

ул. "Трапезица" 4

Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

 

Приятен ден,

екипът на www.Kursove123.com,   http://kursoveposchetovodstvo.com, http://schetovodstvo.e-kursove123.com

 

Очакваме Ви!

 

 

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 28 обучения съгл. Наредба 12/01.09.2016, в присъствена, дистанционна, или частично присъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

ОБЯВЕНИ ДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ С КРЕДИТИ

23.06.2018г. - гр.София

Предстоящи обучения

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

1. Оперативно счетоводство - 30.05.2018 г.

2. ТРЗ и Личен Състав - 30.05.2018 г.

3. Английски език: Начинаещи и напреднали - 10.05.2018г

4. Електронна търговия - 30.05.2018 г.

5. Бизнес Администрация - 30.05.2018г.

6. Икономика и мениджмънт - 30.05.2018г.

7. Системно програмиране - 30.05.2018 г.

 

ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ С КРЕДИТИ

Кликнете тук: 12.05.2018г. - гр.София

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация
Joomla!. XHTML and CSS.