Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Курсове
Курс Камериер Печат Е-поща

Онлайн Курс Камериер, специалност Хотелиерство

 

Онлайн Курс Домакин в детска градинаКУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професия: Камериер

Специалност на курса: Хотелиерство

Обучение за придобиване на квалификация по част от професията, лицензиран държавен документ по образец на МОН с международна валидност.

Обучението е подходящо за: лица, работещи или планиращи да започнат работа, в хотел, общежития, пансиони и др. С курса имате възможност да повишите своята квалификация със специалност Хотелиер.

След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: главен камериер / камериерка в хотел, камериер / камериерка, управител на хижа.

Организации/институции, в които може да се реализира: – Камериерът може да се реализира станции и балнеосанаториуми, на туристически кораби, в хотелски стаи и офиси и др.в хотели и хотелски комплекси, в туристическите курорти на море или планина, в почивни

 

 

Обучение ДОМАКИНКА ДГКурсът се провежда от: Център за професионално обучение, притежаващ Лицензия от НАПОО 201012874.

Цена: 650 лв. за онлайн обучение без изчакване на група.

Издавани документи: При успешно завършване на обучението, Вие ще получите Удостоверение за Професионално Обучение, което е по образец на МОН и НАПОО. Удостоверението е с валиден воден знак, и се регистрира в електронния регистър на МОН.

Съгласно СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, лица, преминали обучение по Направление 5162 Компаньони и камериери, могат  да заемат длъжности с код по НКИД, започващи с 1001.

Актуален списък на длъжностите могат да се видят тук: Актуален списък на Длъжностите

Лицата, завършили курса, могат да постъпват на работа на следните длъжности (професии) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2011 с влезлите в сила промени в НКПД-2011 от 01.01.2021 г.)

* 5162-Камериер/ка

* както и допълнени при актуализиране на НКПД.


Начини на провеждане на обучението:

Курсът се провежда в онлайн форма: чрез изпращане на парола за учебния сайт. Материалите са налични онлайн, и може да се влиза в сайта по всяко време. /Такса - 650 лв./

 


Курс Домакин в детска градина 600 лв.Документи за записване за курс:

Договор за обучение /по образец/, Заявление за записване в курс /по образец/, 1 брой снимка - паспортен формат, матирана, надписана на гърба; Копие на медицинско свидетелство;копие на диплома за завършено минимум средно образование, квитанция за заплатена такса, информиране по GDPR /по образец/.

 

Таксата за обучението може да заплатите на каса на банка, на каса на Изипей, с електронно банкиране или друг избран вариант, по следната банкова сметка:

Център за професионално обучение към "Матев-строй" ЕООД

IBAN BG41UNCR70001520018335

Уникредит Булбанк


Продължителност на обучението:

Обучението е с продължителност от 1 месец.


Изучавани модули:

Модул 1: Технология на камериерското обслужване

Модул 2: Стандарти за почистване на помещения в различни категории места за настаняване

Модул 3: Стандарти за външен вид и етикет на поведение

Модул 4: Технологично оборудване и техника в хотелиерството

Модул 5: Работа в различни видове хотелски помещения

Модул 6: Комуникативни умения и работа в екип

 

Домакин

Общ брой учебни часове: 80 часа

За контакт с нас:

0897 948 215,

02/ 437 38 85

С Уважение,

 

...::: Валидиране :::...

Имате професионален опит, а нямате документ? Искате ли да се явите само на изпит, без да участвате в курс, за да получите документ за Професионалните си умения?

Пишете ни за кой курс се интересувате, и ще Ви изпратим условията за Валидиране.

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 47 теми с  1, 2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация
Joomla!. XHTML and CSS.