Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Ефективно общуване и стрес (2 кредита)
Печат Е-поща

Техники за ефективно общуване, целящи преодоляване на стреса и емоционалното прегаряне в образователните институции (2 квалификационни кредита)

(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование)

 

 

Програмата е насочена към:

* Учители – начален етап;

* Учители – прогимназиален етап;

* Учители – гимназиален етап;

* Директори;

* Заместник-директори;

* Педагогически съветфници, психолози;

* Възпитатели в общежитие;

* Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители;


( 2 Votes )

Продължителност Кредити Сертификат
32 часа 2

Да


Форми на обучение:

 • 16 неприсъствени / 16 присъствени учебни часа

Място на провеждане на обучението:

В зала във Вашето учебно заведение, или изнесено обучение в хотел.

Кратко описание и цели на програмата:

 • Ще бъдат включени и технихи, различни ролеви игри, практики и примерни ситуации за справяне със стреса, снижаване на напрежението на работното място, за разрешаване на вътрешноличностни и междуличностни конфликти, както и за овладяване на гнева, афективни състояния и раздразнителност.
 • Доразвиване и  усъвършенстване на знания и умения за себеосъзнаване, самоанализиране, интроспекция (самонаблюдение), съхраняване и запазване на цялостната личност, емпатийно отношение спрямо всеки, справяне с личностни проблеми и психични травми.
 • Извършване и изграждане на ефективна стратегия за предотвратяване на разрастване и развиване на проблема или евентуална повторна поява, както и на трайното задържане на постигнатите резултати.
 • Предприемане на най-подходящите мерки и прилагане на корекционни методи за справяне и овладяване на емоционалното и психичното състояние.
 • Дискутиране на начина за предотвратяването им чрез ефективно изслушване, положителна нагласа и позитивно общуване.
 • Информиране на аудиторията за видовете стрес, гняв, напрежение, фрустрация, вътрешноличностни и междуличностни конфликти.

Очаквани резултати:

 • Прилагането на придобитите знания и умения.
 • Прояви на интерес и желание за участие и в други обучения, тренинги и курсове. -
 • Трайно усещане на спокойствие, подкрепа, разбиране, разтоварване, емоционална стабилност, уравновесеност, комфорт, мотивация и екипност след провеждането на обучението;
 • Чувство на удовлетвореност от обучението;

Методи на обучение:

 • Теоритичното съдържание на семинара ще бъде представено под формата на Power Point презентация, с оглед систематичното предаване на информацията. Изясняването на практическите въпроси ще бъде постигнато чрез решаването на казуси, тестове, ролеви игри, дискусии и беседи.

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Организационна
 • Комуникативна
 • Педагогическа


( 2 Votes )


Цените на нашите тематични обучения

Моля вижте нашите цени - Когато заплащате от бюджета на вашето учебно заведение

Или ни изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ


За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85

 

Вижте още от нашите най-популярни теми:

 

 

232

 

...::: Валидиране :::...

Имате професионален опит, а нямате документ? Искате ли да се явите само на изпит, без да участвате в курс, за да получите документ за Професионалните си умения?

Пишете ни за кой курс се интересувате, и ще Ви изпратим условията за Валидиране.

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 47 теми с  1, 2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация

Списък с теми
Joomla!. XHTML and CSS.