Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Какви Курсове по Безопасност и Здраве Предлагаме?
Печат Е-поща

 


( 5 Votes ) 

Удостоверение за Координатор по безопасност и здравеЦентър за Професионално Обучение към "Матев-строй" предлагаме онлайн обучения в следните категории курсове по ЗБУТ - Здравословни и безопасни Условия на Труд / Безопасност и Здраве/. Обученията се провеждат в много удобна дистанционна форма, или под формата на еднодневни семинари. За Вас ще работят първокласни преподаватели с висше образование и сертифицирани одитори.

 

До момента сме провели обучението по Безопасност и здраве и сме издали сертификати на над 200 служители и на над 100 строителни фирми. Няма да разочароваме и Вас! 
 

( 5 Votes )

1. Обучения за ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ при извършване на строително-монтажни работи. Обучението е съгласно изискванията на Камарата на Строителите в България за годишна пререгистрация на строителните фирми. Издаваме официален документ. Цена на курса при дистанционна форма на обучение - 80 лв.


2. Провеждаме обучение за КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ при извършване на строително-монтажни работи. Обучението е съгласно изискванията на Камарата на Строителите в България за годишна пререгистрация на строителните фирми при много добра ценова оферта. Можете да използвате документа при подготовка на тръжна документация, както и за обществени поръчки. Издаваме официален документ. Цена на он-лайн обучението - 80 лв. при записване за еднодневен семинар - 120 лв. 

видове курсове по безопасност и здраве

3. Извършваме ежегодни обучения на длъжностни лица съгласночл.6 на Наредба РД-07-2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Обученията се провеждат и съгласно изискванията на чл. 15 от Закона за ЗБУТ и изискванията на КТ. Обученията са задължителни за всички фирми, които имат наети лица или повече от един съдружник. Предлагаме изключително атрактивна цена. Издаваме официален документ, който може да се представи пред Инспекцията по труда при евентуална проверка. В зависимост от проведеното обучение - е необходимо опресняване на знанията на обучените лица ежегодно, или - веднъж на 2 години. Цена на курса - 80 лв в дистанционна форма на обучение, и 120 лв. при записване за работен семинар.


4. Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност - Онлайн курс. Таксата е 145 лв. Вижте повече информация за курса.

 

 

5. Предлагаме обучение по Наредба № 7 от 23 септември, 1999 г. за минималните изисквания за Здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. Издаваме официален документ.

 

6. Обучения за безопасност при ръчна работа с тежести, съгласно НАРЕДБА № 16 ОТ 31 МАЙ 1999 Г. ЗА ФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛА ЗА РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ Таксата е 80 лв. Фотма на обучение: Дистанционна. Валидност на Удостоверението: 1 година. 

 

7. Обучения за членове на КУТ и ГУТ. Таксата е 80 лв. Форма на обучение: дистанционна.

 

8. Обучения по безопасност и здраве на ръководните кадри. Таксата е 80 лв. Форма на обучение: дистанционна.


9. За други обучения, които Ви интересуват, ще се радваме да ни пишете на e-mail Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , или да се свържете с нас.

 

( 5 Votes )


 

Безплатни обучения

Побързайте да заявите своя БЕЗПЛАТЕН ВАУЧЕР за обучение по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027 г.

Вижте повече:

http://www.kursove123.com/kursove-s-vaucheri-bezplatni.html

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 47 теми с  1, 2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

 


Предстоящи обучения

I. ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

1. Курс Оперативно счетоводство - 04.03.2024, 25.09.2024г. - 1200 лв.

2. Курс ТРЗ и Личен Състав - 25.04.2024г., 25.09.2024г. - 650 лв.

 

Начална дата - без чакане на група:

3. Курс Помощник-възпитател в отглеждането на деца: 500 лв. УДОСТОВЕРЕНИЕ

3.1 Курс помощник-възпитател - ЗА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ТРЕТА СТЕПЕН - 1400 лв.

4. Курс ДОМАКИН в ДГ: 600 лв.

5. Курс Бизнес-администрация: 650 лв.

6. Курс Икономика и мениджмънт: 650 лв.

7. Курс Застрахователно дело: 650 лв.

8. Курс Банково дело: 650 лв.

9. Курс Търговия: 650 лв.

10. Курс Малък и среден бизнес: 650 лв.

11. Курс Продавач-консултант: 650 лв.

12. Курс Търговски представител : 650 лв.

13. Курс Камериер: 300 лв.

14. Курс Компютърна грамотност/Текстообработване: 300 лв.

 

II. ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ С КРЕДИТИ

За дати: моля свържете се с нас: 0897 948 215, 02/437 38 85

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация
Joomla!. XHTML and CSS.