Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Обучения за Учители Курс ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ
Печат Е-поща

Онлайн Курс ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ в отглеждането и възпитанието на деца

 

Онлайн Курс Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на децаПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професия: Помощник - възпитател, код по СППОО:  762030

Специалност: Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца, код по СППОО 7620301

Обучение за придобиване на квалификация по част от професията, от Трета Степен на Професионална квалификация

Обучението е подходящо за: лица, работещи в детски учебни заведения, с деца от ранна и предучилищна възраст. Ако в момента работите в детска градина, и сте назначена на длъжност "Хигиенист" или "Детегледачка" - с изкарването на този курс ще имате право да бъдете преназначена на длъжност "Помощник - възпитател". Надяваме се, че преназначаването Ви ще се отрази благоприятно и на заплащането, защото новата длъжност е с по-висок праг за заплатата.

Обучение Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на децаКурсът се провежда от: Център за професионално обучение, притежаващ Лицензия от НАПОО 201012874.

Цена: 500 лв. за онлайн обучение, или 540 лв обучение с изпращане на разпечатан учебник и изпитните материали.

Издавани документи: При успешно завършване на обучението, Вие ще получите Удостоверение за Професионално Обучение, което е по образец на МОН и НАПОО. Удостоверението е с валиден воден знак, и се регистрира в електронния регистър на МОН.

Съгласно НАРЕДБА № 5 ОТ 11 МАРТ 2020г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ПОМОЩНИКВЪЗПИТАТЕЛ":

Лицата, завършили курса, могат да постъпват на работа на следните длъжности (професии) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2006 г.):

* 3340-3018 Помощник-възпитател,

* 3340-3019 Помощник-учител, професиите от единична група 5131 Персонал, грижещ се за деца и други,

* както и допълнени при актуализиране на НКПД.

Завършването на това обучение Ви гарантира минимум 110% заплащане, спрямо МРЗ - съгласно подписания Колективен Трудов договор от 28.12.2023г.

Вижте допълнителна информация за курса с придобиване на Свидетелство за професионална квалификация - III степен

Начини на провеждане на обучението:

Вариант 1: Курсът се провежда в онлайн форма: чрез изпращане на парола за учебния сайт. Материалите са налични онлайн, и може да се влиза в сайта по всяко време. /Такса - 500 лв./

Вариант 2: Кореспондентска форма на обучение: Изпращаме Ви разпечатани учебните материали, и изпитните тестове и задания. Трябва да ги попълните, и да ни ги върнете. / Такса - 540 лв. + куриерските разходи/


Курс Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца: Цена 150 лвДокументи за записване за курс:

Договор за обучение /по образец/, Заявление за записване в курс /по образец/, 1 брой снимка - паспортен формат, матирана, надписана на гърба; Копие на медицинско свидетелство;копие на диплома за завършено минимум средно образование, квитанция за заплатена такса, информиране по GDPR /по образец/.

 

Таксата за обучението може да заплатите на каса на банка, на каса на Изипей, с електронно банкиране или друг избран вариант, по следната банкова сметка:

Център за професионално обучение към "Матев-строй" ЕООД

IBAN BG41UNCR70001520018335

Уникредит БулбанкПродължителност на обучението:

Обучението е с продължителност до 1 месец.


Изучавани дисциплини:

Модул 1: Организация на трудовия процес. Общи принципи на трудовото законодателство.

Модул 2: Педагогически умения и отглеждане на детето

Модул 3: Обслужване и комуникация

Модул 4: Развитие на детето. Възрастова психология.

Модул 5: Дидактически и развиващи игри


Общ брой учебни часове: 80

За вас, директори на детски градини и детски ясли: Обучение на персонала за курс "Помощник-възпитател"

За контакт с нас:

0897 948 215,

02/ 437 38 85

С Уважение,

Екипът на ЦПО към "Матев-строй" ЕООД


Вижте още полезна информация:

* БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ с ваучери за заети лица по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.

* Стресът в класната стая. Как да избегнем стресът на работното място

* Кредити за учители съгласно Наредба № 15  от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

 

Безплатни обучения

Побързайте да заявите своя БЕЗПЛАТЕН ВАУЧЕР за обучение по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027 г.

Вижте повече:

http://www.kursove123.com/kursove-s-vaucheri-bezplatni.html

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 47 теми с  1, 2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

 


Предстоящи обучения

I. ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

1. Курс Оперативно счетоводство - 04.03.2024, 25.09.2024г. - 1200 лв.

2. Курс ТРЗ и Личен Състав - 25.04.2024г., 25.09.2024г. - 650 лв.

 

Начална дата - без чакане на група:

3. Курс Помощник-възпитател в отглеждането на деца: 500 лв. УДОСТОВЕРЕНИЕ

3.1 Курс помощник-възпитател - ЗА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ТРЕТА СТЕПЕН - 1400 лв.

4. Курс ДОМАКИН в ДГ: 600 лв.

5. Курс Бизнес-администрация: 650 лв.

6. Курс Икономика и мениджмънт: 650 лв.

7. Курс Застрахователно дело: 650 лв.

8. Курс Банково дело: 650 лв.

9. Курс Търговия: 650 лв.

10. Курс Малък и среден бизнес: 650 лв.

11. Курс Продавач-консултант: 650 лв.

12. Курс Търговски представител : 650 лв.

13. Курс Камериер: 300 лв.

14. Курс Компютърна грамотност/Текстообработване: 300 лв.

 

II. ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ С КРЕДИТИ

За дати: моля свържете се с нас: 0897 948 215, 02/437 38 85

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация

Списък с теми
Joomla!. XHTML and CSS.