Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Мотивация за млади педагогически специалисти
PDF Печат Е-поща

Създаване на привлекателна, подкрепяща и мотивираща образователна среда в образователните институции за млади педагогически специалисти.


(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование)

 

( 6 Votes )

Продължителност на обучението Кредити Сертификат
16 часа 1 Да

 

Форми на обучение:

 • Присъствена - 16 присъствени учебни часа
 • Дистанционна - 8 онлайн / 8 присъствени учебни часа

 

Място на провеждане на обучението:

В зала във Вашето учебно заведение, В зала на Центъра за обучение, или изнесено обучение.


Програмата е насочена към:

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Педагогически съветници, психолози, Възпитатели в общежитие, Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители, Корепетитори, хореографи, треньори

 

Кратко описание на програмата:


млади педагогически специалисти
Работата на учителя в днешно време не е лека. Сблъсквате се ежедневно с различните характери на поколенията. Децата с техните интереси, и с родителите - изнервени от натовареното си ежедневие. Разбираме Ви напълно, защото знаем, че да се работи с хора никак не е лесно! В този курс ще се опитаме да ориентираме и въведем в професията на Учителя новопостъпилите колеги. Целим да представи най-съвременните методи на преподаване; Да спомогнем за вписване на новия колега в екипа, и да намали стреса му от новото работно място.

По време на курса ще разгледаме най-често срещаните проблеми, които можете да очаквате на родителските срещи. Ще се спрем на темата за агресивното поведение в училище, и какви мерки можете да вземете, за да го предотвратите. Ще разгледаме и какво представлява Учителското портфолио, и защо е добре за Вас да си изградите и поддържате актувално портфолио.

Може би имате въпроси за това как трябва да общувате с Директора в училище? Ние сме насреща, за да Ви отговорим!

По време на обучението ще имате възможност да зададете въпросите си към останалите участници в групата, и да обмените ценен опит.

 

Цели на програмата:

 • Изграждане на позитивна работна среда в училище;
 • Ориентация и обучение на новопостъпилите учители в училището;
 • Предоставяне на наставник на стартиращи педагогически специалисти;
 • Изграждане на училищна среда на сътрудничество и насърчение чрез работа в екип;
 • Ефективна комуникация и взаимодействие между училищни звена – директор, заместник директори, педагогически и непедагогически персонал;
 • Предоставяне на възможности за кариерно израстване и развитие;
 • Конструктивно разрешаване на спорове (конфликти), възникнали по време на работа;

 

Методи на обучение:

 • Лекцинен курс.
 • Дискусия – открито обсъждане на поставени проблеми с активно участие на участниците в обучението.
 • Сценично представяне и решаване на казуси.
 • Онлайн подготовка – 8 часа работа с материали по темата, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми в практиката и предложения с алтернативни решения.

 

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогическа
 • Организационна
 • Комуникативна

 

Цените на нашите тематични обучения

Моля вижте нашите цени.


 

Или ни изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

 

За контакт с нас:

0897 948 215

02/ 437 38 85

officekursove123

 

Вижте още:

181

Автор: Svetla Mateva      Понеделник, 13 Февруари 2017г.

 

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 53 обучения с  1,2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Безплатно включване по проект КПРПС

 


Предстоящи обучения

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

1. Курс Оперативно счетоводство - 15.02.2021 - таксата е 1200 лв;

2. Курс ТРЗ и Личен Състав -15.02.2021г. - таксата е 650 лв.

3. Курс Помощник-възпитател в отглеждането на деца: по всяко време, таксата е 500 лв.

 

ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ С КРЕДИТИ

Кликнете тук: дати и групи  по заявка

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация

Курсове за Учители
Joomla!. XHTML and CSS.