Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Обучения за Учители Статии и полезна информация Знаете ли какво трябва да съдържа Вашето професионалното учителско портфолио?
Печат Е-поща

Знаете ли какво трябва да съдържа Вашето професионалното учителско портфолио?

Полезна информация и съвети


Уважаеми колеги учители, педагози, директори,

Заради Наредба 15/22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти все повече учители започват да се интересуват как да направят свое професионално учителско портфолио. В тази статия ще се опитаме да бъдем полезни именно на тези, които са решили да направят свое професионално портфолио, което да отговаря на изискванията и целите на Наредба 15, но са затруднени от липсата на информация какво трябва да съдържа то.

Ето някои от основните "атрибути", които трябва да включите в своето професионално портфолио на учител, педагог или директор:

1. На първо място са общите Ви данни - име и образование.

Към образование записвате: образователно-квалификационни степени и квалификация, допълнителни квалификации, като професионално-квалификационна степен, специализации, участие в други организационни форми на обучение.

2. След това записвате общия и учителски стаж, който притежавате, както и наименованието на институцията, в която работите, заемани длъжности, учебни предмети, по които преподавате, и класовете, в които работите, групата, която ръководите, или паралелката, на която сте класен ръководител, както и паралелки и групи за спортни дейности.

Прилагате документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения.

3. Немаловажни са и доказателствата за постиженията, отразяващи успехите - лични и на децата и учениците, с които работите (дипломи, призове, награди, грамоти, благодарствени писма, референции и др.), насочени към утвърждаване на авторитета и професионалното самочувствие.

4. Приложете материали, утвърждаващи професионалното израстване, проследяващи динамиката на

личностното развитие, резултати от педагогическата и методическата дейност.

Желателно е в професионалното портфолио да включите обосновка за избор на книжка, учебник или помагало; материали от конференции, конкурси, семинари; списък с лични творби; информация за личния Ви принос за подобряване на материално-техническите условия; за

физическата среда, за информационното и библиотечното осигуряване на институцията, в която работите.

Ако темата за учителското портфолио представлява интерес за Вас, и бихте искали да научите повече информация, да видите готови учителски и ученически портфолиа, които да отговарят на изискванията Наредба 15/22.07.2019, Ви каним да се включите в

Курс за учители на тема: Изграждане на професионално учителско и детско портфолио.

(с придобиване на 1 кредит)

В курса:

1. Дискутираме новите изисквания на Наредба 15. Предимствата на това всеки от нас да притежава професионално портфолио, което повишава самочувствието и допринася за професионалното израстване в професията.

2. Разглеждаме образци на Портфолиа на други колеги-учители и педагози

3. Вие полагате началото на своето лично портфолио, като Лекторът ще Ви помогне с отговори на въпроси и конкретни персонални насоки. Обучението е с изключително практическа насоченост!

4. В платформата за обучение Вие ще намерите готови образци, които можете да използвате за своето портфолио. Бланките са красиви, изчерпателни и съдържанието им отговаря на изискванията на Наредба 12, както ще отговори и на Вашите изисквания за изчерпателност, естетика и улеснение.

Цени:

Нашите цени започват от 59 лв/човек. Вижте допълнителна информация за цените на нашите Обучения за Учители


Място за провеждане на обучението:

Курсът провеждаме в дистанционна форма на обучение (8 часа онлайн през нашата платформа за дистанционно обучение на учители, и 8 часа присъствено.) За Ваше удобство, прис формиране на група, нашият лектор ще дойде на място във Вашето учебно заведение.


Кредити и Сертификати:

Ние сме лицензирани към Министерството на Образованието да присъждаме 1 кредит при успешно приключване на обучение.

Издаваме луксозни поименни сертификати на всеки участник. Бихте могли да съхранявате своя сертификат в папка, или да го поставите в рамка на видно място. Сертификатите са луксозни и представителни!

( 2 Votes )


За контакт с нас и запитвания:

Можете да попълните  ТАЗИ ФОРМА ЗА ЗАПИТВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА УЧИТЕЛИ

Или да се свържете директно с нас:

02/ 437 38 85

0897 948 215 - Светла Матева


Вижте още:

 

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 47 теми с  1, 2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

 


Предстоящи обучения

I. ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

1. Курс Оперативно счетоводство - 09.10.2023 - 1200 лв.

2. Курс ТРЗ и Личен Състав - 09.10.2023 - 650 лв.

 

Начална дата - без чакане на група:

3. Курс Помощник-възпитател в отглеждането на деца: 500 лв.

4. Курс ДОМАКИН в ДГ: 600 лв.

5. Курс Бизнес-администрация: 650 лв.

6. Курс Икономика и мениджмънт: 650 лв.

7. Курс Застрахователно дело: 650 лв.

8. Курс Банково дело: 650 лв.

9. Курс Търговия: 650 лв.

10. Курс Малък и среден бизнес: 650 лв.

11. Курс Продавач-консултант: 650 лв.

12. Курс Търговски представител : 650 лв.

13. Курс Камериер: 300 лв.

14. Курс Компютърна грамотност/Текстообработване: 300 лв.

 

II. ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ С КРЕДИТИ

За дати: моля свържете се с нас: 0897 948 215, 02/437 38 85

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация

Списък с теми
Joomla!. XHTML and CSS.