Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Обучения за Директори
Печат Е-поща

Обучения с придобиване на Кредит за Директори, Заместник-директори на Училища, детски учебни заведения

 

Уважаеми колеги,

на тази страница вижте нашите предложения за организиране на тематични обучения.

Одобрени сме от МОН за провеждане на обученията на учителитеОдобрени сме от МОН, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Сертификатите, които издаваме, са с присъдени Кредитни точки.

 

иЗДАВАМЕ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБУЧЕНИЕ! Издаваме поименни СЕРТИФИКАТИ.

! За 16 часа преминато обучение = 1 кредит.

! Разгледате и другите ни обучения, подходящи за останалите членове на Вашия екип.

 

( 10 Votes )

 

I. Обучения за директори и заместник-директори на училища, детски градини

 

А. Обучения, свързани с финансов анализ, контрол и одит на финансовите средства на бюджетното учебно заведение (1 кредит)

Обучения за педагози от Курсове123.ком

1. Осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължения и преди извършване на разходи и система за двоен подпис в учебните заведения и детски градини от публичния сектор

2. Прилагане на системата за финансово управление и контрол в училищата и детските градини. Проблеми и особености.

3. Управление на риска в учебните заведения и детски градини от публичния сектор.

4. Придобиване на знания и умения за планиране и управление.

 

Б. Обучения, свързани с работа с ученици, родители и педагогическия колектив (1 кредит)


5. Директорът – мениджър и лидер

6. Иновативни подходи за организация на обучението

7. Интересни, нови обучителни практики в начален етап на обучение.

8. Новият учител в клас - трудности и предизвикателства.

9. Повишаване на мотивацията за обучение и образование, основаващи се на професионалните умения и компетентности на учителите.

10. Превенция на проблемното поведение в училище.

11. Синдром на професионалното прегаряне – Burnout

12. Справяне със стреса и напрежението на работното място, разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и раздразнението
13. Иновативни практики в образованието

14. Дисциплина чрез сътрудничество.

15. Управление на конфликти

16. Увеличаване на ефективността на процеса на обучение в мултикултурна среда

17. Тренинг за комуникативни умения на преподаватели.

18. Ученическо портфолио.

 


В. Тематични обучения, свързани с придобиването на дигитални компетенции(1 кредит)

 

19. Работа с мултимедиен софтуер Power Point.

20. Работа с мултимедиен софтуер Prezi.

 

 

 

149

 

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 28 обучения съгл. Наредба 12/01.09.2016, в присъствена, дистанционна, или частично присъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

ОБЯВЕНИ ДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ С КРЕДИТИ

17.02.2018г. - гр.София

Предстоящи обучения

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

1. Оперативно счетоводство - 21.02.2018 г.

2. Електронна търговия - 22.02.2018 г.

3. Бизнес Администрация - 22.02.2018г.

4. Икономика и мениджмънт - 22.02.2018г.

5. Системно програмиране - 27.02.2018 г.

ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ С КРЕДИТИ

Кликнете тук: 17.02.2018г. - гр.София

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация

Курсове за Учители
Joomla!. XHTML and CSS.