Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Курс Счетоводна Отчетност
Дистанционно обучение в курс Счетоводна Отчетност /Счетоводство/
 Е-поща
... или да се научим да се справяме със счетоводните сметки! - 4.5 out of 5 based on 63 votes

 Курс "Оперативно счетоводство"

( 63 Votes )

  

Знаете ли, че ние сме единственият учебен център в страната към момента, който може да Ви предложи обучение по  счетоводство с програмен продукт не с една, а с 5 от най-активно използвани в страната ни счетоводни програми! За всички останали въпроси - защо да се запишете курса при нас - моля, прочетете до края на страницата!

 

 

1. Ако вече сте получили своето Уведомление за курс по Оперативно счетоводство - вижте как можете да се включите от 01.12.2014, 19.01.2015 или 19.02.2015 г. в Обучение при нас; или позвънете на 0897 948 215
2. Информация за курса по Счетоводство с ваучер - Дистанционно обучение

 

Дистанционно обучение - курс счетоводство, с ваучер по ОП АЗмога повече - от лицензиран доставчик на услуги 

За да Ви помогнем да бъдете успешни в работата си, в курса по оперативно счетоводство ще се спрем в детайли на всичко, което се използва в практическата работа на счетоводителя. Започваме от "основите" с модула "Теория на счетоводството",  и надграждаме с останалите модули като "Счетоводство на предприятието", "Търговско счетоводство", "Счетоводство на банките", компютърно счетоводство и останалите дисциплини.

 

   В курса по счетоводство ще се научим на много практически неща: да боравим със счетоводните сметки, да осчетоводяваме реални фактури, да изготвяме справки и отчети - ДДС, Отчет за Дохода, Балански,  да използваме счетоводен софтуер, и още.

( 63 Votes )

За кого е подходящ този курс?

   За всеки, който има интерес към изучаването на една специфична и много логична наука с широко приложение. Ако желаете да започнете работа в сферата на администрацията, или да бъдете сътрудник в счетоводна къща - тогава обучението в този курс ще Ви отвори много врати. Ако имате собствен бизнес, и получавате периодично отчети от Вашия счетоводител, но не сте напълно сигурни как да си ги разтълкувате - курсът по счетоводна отчетност ще Ви е несъмнено от полза. 

 

Вижте информация за Предстоящите дати в курса по Оперативно счетоводство, и  как да се включите и Вие в този курс! Ако имате уведомление - вижте как да се свържете с нас, за да Ви го заверим.

 

Какво се изучава в курса по счетоводство?

Курс по счетоводство с Ваучери, III степен

  Съгласно държавните образователни изисквания, по които е съставена и програмата на курса, са застъпени 3 раздела:

1. Обща задължителна професионална подготовка: В този раздел се изучават общозадължителните модули за всички бъдещи специалисти в областта на администрацията и икономиката, които ще получат най-високата, трета степен на професионална квалификация по съответната професия.

 Това са Модули като Здравословни и безопасни условия на труд, Микро и Макроикономика и други. 

  Материалът в тях е представен по един много интересен и увлекателен начин - и Ви позволява да погледнете от практическата и ежедневна страна на нещата. Включени са полезни допълнения - като например: В модула по ЗБУТ сме включили изискванията за безопасна работа с компютър, или какво конкретно можем да направим, за да се изморяваме най-малко като работим. 

 

2. Отраслова професионална подготовка: В този раздел се изучават модули като Теория на счетоводството, чужд език по професията, основи на правото, мениджмънт и маркетинг, финанси и други. Към обучението отново е подходено по интересен и интерактивен начин, като са предвидени видео уроци в допълнение на теоретичните и практическите задания.

 

3. Раздел "Специфична професионална подготовка": В този раздел се изучават отделните клонове на науката Счетоводство: Това, както споменахме по-нагоре, са Счетоводство на предприятието, бюджетно и банково счетоводство, търговско счетоводство, управление на финансите на предприятието, финансов и данъчен контрол и други. Специално внимание се отделя на компютърното счетоводство - или, работата със счетоводен софтуер - която е задължителна за съвременния счетоводен и технически персонал. НОВО: Включихме и обучение с програма, обработваща ведомости, болнични  и заплати: ТРЗ, както и 5 различни счетоводни програми, които са сред най-използваните в страната ни днес.

Отдели ли сме специално внимание, за да направим курса възможно най-близък до реалната среда. Ще попълвате фактури, протоколи и отчети за "учебната фирма" по същия начин, както бихте го направили в офиса на една счетоводна къща!

( 63 Votes )

 

Вижте информация за Предстоящите дати в курса по Оперативно счетоводство, и  как да се включите и Вие в този курс! Ако имате уведомление - вижте как да се свържете с нас, за да Ви го заверим.

 

Какъв документ ще получа след приключване на обучението?

   Ще получите Държавна диплома - Свидетелство за професионална квалификация, Свидетелство за професионална квалификация - курс счетоводствос придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия "Счетоводител". Това е най-високата степен на професионална квалификация, която можете да получите по професията. Документът е същият, какъвто бихте получи и от професионалните гимназии/икономическите техникуми/ при завършване на специалността по счетоводство. Свидетелството е с воден знак на МОМН, и може да се превежда и легализира.

Допълнително, бихме могли да Ви издадем безплатно и Europasss certificate на английски език.


Удостоверение за професионално обучение по част от професията

Ако се обучавате по част от професията - ще получите Удостоверение 

за професионално обучение по част от професията. То също е с воден знак на МОН, формат А4. Ще го получите ламинирано, за по-добро съхранение. При желание от Ваша страна ще Ви издадем безплатно и Europass Certificate на английски език.

 

 

Как се провежда курсът по Счетоводство?

Курсът по счетоводство се провежда в дистанционна (он-лайн) форма за хора от цялата страна. Предлагаме периодично провеждане на присъствени занятия в градовете София и Казанлък.

( 63 Votes )

Как да се запиша?

 Ако желаете да се включите в курса, и имате Уведомление за безплатно обучение по някоя от програмите, тогава моля свържете се с нас. или погледнете на тази страница какво да направите след като сте получили своето Уведомление от ДБТ.

e-buletin_AZ_MOGA

Ако желаете да научите когато има нов срок за приемане на документи по схемата Аз Мога Повече - за да получите своя Ваучер за безплатно обучение, можете да се абонирайте за нашия безплатен е-бюлетин.

 Ако желаете да се включите в курса срещу заплащане, моля свържете се с нас.

 

Ако тази страница Ви е харесала, можете да съобщите за нея на свой приятел от линка най-отгоре на страничката. Благодарим Ви!

( 63 Votes )

 

Вижте още:

 

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 28 обучения съгл. Наредба 12/01.09.2016, в присъствена, дистанционна, или частично присъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Курсове за Учители
Joomla!. XHTML and CSS.