Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Координатор по безопасност и здраве
Координатор по Безопасност и Здраве при извършване на СМР
Печат Е-поща

  Обучение за Координатор по БЗР          =>     ЦЕНА: 80 лв.

( 27 Votes )

=>Издаваме Удостоверение за завършено обучение

 

( 27 Votes )

Удостоверението, който издаваме при завършване на обучението, ще Ви послужи при годишното потвърждаване на Вашата фирма пред Камарата на Строителите в България, при участие в търгове и обществени поръчки, както и пред други инстанции, включително и ИТ.

При дистанционната форма на провеждане на курса ще Ви изпратим Вашето Удостоверение по куриер веднага, след като получим по и-мейла попълнен Вашия тест. Ако сте избрали да присъствате на семинар, тогава Вие ще получите своя  документ в деня на семинара. Удостоверение за Координатор по безопасност и здраве


 
 

( 27 Votes )

=> Защо е необходимо да се провежда обучението за Координатор по безопасност и здраве при извършване на СМР? 

Функциите на координатора по безопасност и здраве при извършване на строително-монтажните работи са регламентирани в чл.11, Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравосло вни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажн и работи. Строителните фирми тря бва да посочат наличието на правоспособен персонал по спазване на здравословни и безопасни условия на труд при първоначалното им вписване в Регистъра на Камарата на Строителите в България, както и при ежегодното му потвърждаване

Координаторът по безопасност и здраве се определя от Възложителя или от упълномощеното от него лице:

а. за етапа на инвестиционното проектиране – когато възлага проектирането на повече от един проектант;

б. за етапа на изпълнението на строежа – когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и.

И длъжностното лице по безопасност и здраве в строителството, и координаторът, е необходимо да преминават ежегодно обучение за повишаване на своите знания.

Обучението за Координатор се удостоверява със сертификат за завършено обучение, издаден от учебно заведение, лицензирано от НАПОО. ЦПО към ”Матев-строй” ЕООД притежава такава Лицензия от НАПОО с № 201012874 и издава необходимия сертификат.

 


=> Преподавателски състав - съгласно изискванията


Нашите консултанти и обучители по управление на ЗБУТ притежават висше образование по специалност "Строителство на сгради и съоръжения", а също са и сертифицирани одитори по системата OHSAS.


= >За записване в дистанционното обучение


Цена на обучението в дистанционна форма: 80 лв.

За да се запишете за обучението можете да се свържете с нас на телефон 0897 948 215, и-мейл  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или попълнете следната Заявка:


Заявка за онлайн обучение

Задължително *


  Refresh Captcha  
 


( 27 Votes )

=> За записване в еднодневен семинар


Цена за участие в семинара: 120 лв.


На участниците в обучението се предоставят разпечатани учебните материали на курса, както и някои от нормативните документи. Включена е кафе-пауза. Обучението завършва с полагане на тест, който се оценява по система на оценяване Зачита се/не се зачита. Вашият сертификат ще Ви бъде издаден в деня на семинара.

За да се запишете за обучението, моля свържете се с нас  на тел.0897 948 215, илиoffice@kursove123.com, за да Ви информираме за следващата дата на семинара /необходимо е да се събере група от 10 човека/.( 27 Votes )

Вижте още:

 

 

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 47 теми с  1, 2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

 


Предстоящи обучения

I. ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

1. Курс Оперативно счетоводство - 04.03.2024, 25.09.2024г. - 1200 лв.

2. Курс ТРЗ и Личен Състав - 04.03.2024, 25.04.2024г., 25.09.2024г. - 650 лв.

 

Начална дата - без чакане на група:

3. Курс Помощник-възпитател в отглеждането на деца: 500 лв. УДОСТОВЕРЕНИЕ

3.1 Курс помощник-възпитател - ЗА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ТРЕТА СТЕПЕН - 1400 лв.

4. Курс ДОМАКИН в ДГ: 600 лв.

5. Курс Бизнес-администрация: 650 лв.

6. Курс Икономика и мениджмънт: 650 лв.

7. Курс Застрахователно дело: 650 лв.

8. Курс Банково дело: 650 лв.

9. Курс Търговия: 650 лв.

10. Курс Малък и среден бизнес: 650 лв.

11. Курс Продавач-консултант: 650 лв.

12. Курс Търговски представител : 650 лв.

13. Курс Камериер: 300 лв.

14. Курс Компютърна грамотност/Текстообработване: 300 лв.

 

II. ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ С КРЕДИТИ

За дати: моля свържете се с нас: 0897 948 215, 02/437 38 85

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация
Joomla!. XHTML and CSS.