Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Курсове
Печат Е-поща

Валидиране на знания, умения и компететности за професия Икономист, Търговия, трета степен

КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЧРЕЗ ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ


Провеждаме обучения за учители

Валидирайте вашите знания само, чрез изпит, без да посещавате курс!


 

 

 

Професия: Икономист, код 345120


Специалност: Търговия, код 3451202

 

 

 

 

Провеждаме обучения за учителиВ момента можете да валидирате вашите придобити знания и умения по професия.


Провеждаме обучения за учителиКурсът е подходящ за хора, които имат опит по професията, но нямат документ за квалификация!

Провеждаме обучения за учители

Само финалният изпит е присъствен!

 

Провеждаме обучения за учители

Можете да се включите в курса за Валидиране на вашите знания Веднага!

Провеждаме обучения за учителиЦена: 1 200 лв.


 

Какъв документ ще получите:

След успешно полаганена изпит по специалността, Вие ще получите СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54В на МОН с международна валидност - придобиване на степен на професионална квалификация. Документът ви дава право да работите както в страната, така и в чужина.


Как да ВАЛИДИРАТЕ вашите знания:

1. Всеки навършил 16 години, без значение дали учи или работи, може да валидира своите знания. За да стартира процедурата, е необходимо да представите доказателства - например трудова книжка, длъжностна характеристика, атестация от Ваш работодател, препоръки, сертификати и други документи, доказващи, че имате натрупан опит в специалността.

- Ако преценим, че имате нужда от допълнителна теоретична подготовка, ще ви бъде проведено кратко обучение

2. Явявате се на присъствен държавен изпит по теория и практика на професията, която искате да валидирате.

3. Получавате документ Свидетелство за професионална квалификация по образец 3-54В на МОН. Това е официален държавен документ, доказващ вашите знания, умения и компетентности.

Документи които ще са необходими за записване:

Договор за обучение /по образец/, Заявление за записване в курс /по образец/, 2 броя снимки - паспортен формат, матирана, надписана на гърба; медицинско свидетелство;копие на диплома за средно образование.

 


Темите, които се включват в конспекта за изпита по Теория на професията, ще разгледаме в детайли, за да се чувствате максимално подготвени по време на изпита:


Конспект за държавен изпит по теория за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия «Икономист» специалност «Търговия»

ИЗПИТЪТ ПО ТЕОРИЯ Е ПОД ФОРМАТА НА ТЕСТ

Изпитна тема № 1: ПАЗАР. ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ НА ПАЗАРА. ПАЗАРНИ СУБЕКТИ

Изпитна тема № 2: ПРЕДПРИЯТИЕ

Изпитна тема № 3: ПЕРСОНАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО И РАБОТНА ЗАПЛАТА

Изпитна тема № 4: ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Изпитна тема № 5: МАРКЕТИНГ. МАРКЕТИНГОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Изпитна тема № 6: ФОРМИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ПАЗАРА. МАРКЕТИНГ-МИКС

Изпитна тема № 7: ФИНАНСИРАНЕ И ИНВЕСТИРАНЕ. БАНКОВА СИСТЕМА И ОПЕРАЦИИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

Изпитна тема № 8: ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ И ДАНЪЧНА СИСТЕМА

Изпитна тема № 9: ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Изпитна тема № 10: СУБЕКТИ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО. ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ

Изпитна тема № 11: ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ В СТОКОЗНАНИЕТО

Изпитна тема № 12: МАТЕРИАЛНО И СТОКОВО СТОПАНСТВО

Изпитна тема № 13: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Изпитна тема № 14: УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Изпитна тема № 15: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

Изпитна тема № 16: ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Изпитна тема № 17: ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА НА ПЛАЩАНИЯТА. ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ

Изпитна тема № 18: ОТЧИТАНЕ НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ И СТОКОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ


За контакт с нас:

0897 948 215,

02/ 437 38 85

С Уважение,

Екипът на ЦПО към "Матев-строй" ЕООД


Други обучения:

Курс Оперативен счетоводител

Курс Сътрудник в малък и среден бизнес 303

 

...::: Валидиране :::...

Имате професионален опит, а нямате документ? Искате ли да се явите само на изпит, без да участвате в курс, за да получите документ за Професионалните си умения?

Пишете ни за кой курс се интересувате, и ще Ви изпратим условията за Валидиране.

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 47 теми с  1, 2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация
Joomla!. XHTML and CSS.