Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Курсове
Печат Е-поща

Валидиране на знания, умения и компететности за професия Компютърен график, трета степен

 

Провеждаме обучения за учители

Валидирайте вашите знания само, чрез изпит, без да посещавате курс!


 

КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЧРЕЗ ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

 

Професия: Компютърен график, код 213060

Специалност: Компютърна графика, код 2130601В момента можете да валидирате вашите придобити знания и умения по професия.
Курсът е подходящ за хора, които имат опит по професията, но нямат документ за квалификация!
Само финалният изпит е присъствен!
Можете да се включите в курса за Валидиране на вашите знания Веднага!

Цена: 1 200 лв.


Какъв документ ще получите:


След успешно полаганена изпит по специалността, Вие ще получите
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ
по образец 3-54В на МОН с международна валидност - придобиване на степен на професионална квалификация. Документът ви дава право да работите както в страната, така и в чужина.


Как да ВАЛИДИРАТЕ вашите знания:

1. Всеки навършил 16 години, без значение дали учи или работи, може да валидира своите знания. За да стартира процедурата, е необходимо да представите доказателства - например трудова книжка, длъжностна характеристика, атестация от Ваш работодател, препоръки, сертификати и други документи, доказващи, че имате натрупан опит в специалността.

- Ако преценим, че имате нужда от допълнителна теоретична подготовка, ще ви бъде проведено кратко обучение

2. Ще ви дадем указания кога и как можете да заявите вашия безплатен ваучер за Валидиране на вашите знания.

4. Явявате се на присъствен държавен изпит по теория и практика на професията, която искате да валидирате.

5. Получавате документ Свидетелство за професионална квалификация по образец 3-54В на МОН. Това е официален държавен документ, доказващ вашите знания, умения и компетентности.


Документи които ще са необходими за записване:

Договор за обучение /по образец/, Заявление за записване в курс /по образец/, 2 броя снимки - паспортен формат, матирана, надписана на гърба; медицинско свидетелство;копие на диплома за завършено средно образование или право на явяване на зрелостен изпит

 

 

Темите, които се включват в конспекта за изпита по Теория на професията, ще разгледаме в детайли, за да се чувствате максимално подготвени по време на изпита:

Конспект за държавен изпит по теория за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия «Компютърен график» специалност «Компютърна графика»

 

ИЗПИТЪТ ПО ТЕОРИЯ Е ПОД ФОРМАТА НА ТЕСТ

Изпитна тема № 1: Основни познания за компютърната графика. Видове изображения.

Изпитна тема № 2: Дигитални технологии за създаване, обработка и манипулация на изображения.

Изпитна тема № 3: Характеристика и начин на използване на инструментариума при селектиране.

Изпитна тема № 4: Възстановяване и ретуширане на снимки. Редактиране на цифрово изображение.

Изпитна тема № 5: Създаване на мултимедийна презентация.

Изпитна тема № 6: Създаване на страници и анимирани изображения за интернет.

Изпитна тема № 7: Създаване на мултимедиен проект, изпълнен с различни дигитални методи. Създаване на дизайн за интернет сайт.

Изпитна тема № 8: Изграждане на визуален език. Други форми и средства на директна реклама – проектиране и изпълнение.

Изпитна тема № 9: Интегриране на файлове от различни компютърни програми. Използване на дигитална техника за създаване на необходимите изображения.

Изпитна тема № 10: Рекламата в електронните медии. Особености на проектирането на опаковката. Визуалната комуникация в облика на града.

Изпитна тема № 11: Типаж, илюстрация, комикс, шарж, карикатура. Принципи.

Изпитна тема № 12: Оформление на печатни издания. Предпечатна подготовка.

Изпитна тема № 13: Цифровата фотография – дигитална технология при създаване на изображения.

Изпитна тема № 14: Езикът на графиката – висок, дълбок и повърхнен печат.

Изпитна тема № 15: Класическа анимация. Принципи.

Изпитна тема № 16: Двумерна компютърна анимация

Изпитна тема № 17: Тримерно изобразяване на графични обекти. Визуализирана 3D графика.

Изпитна тема № 18: Приложение на компютърната графика при създаване на филми, цифрово видео или тримерна графика в реално време.

 

За контакт с нас:

0897 948 215,

02/ 437 38 85

С Уважение,

Екипът на ЦПО към "Матев-строй" ЕООД


Други обучения:

Курс Компютърен аниматор

Курс Графичен дизайнер 294

 

...::: Валидиране :::...

Имате професионален опит, а нямате документ? Искате ли да се явите само на изпит, без да участвате в курс, за да получите документ за Професионалните си умения?

Пишете ни за кой курс се интересувате, и ще Ви изпратим условията за Валидиране.

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 47 теми с  1, 2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация
Joomla!. XHTML and CSS.