Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Курсове
Печат Е-поща

Валидиране на знания, умения и компететности за професия Търговия на едро и дребно - код 3410401, трета степен

! В момента можете да валидирате вашите придобити знания и умения по професия.

! Само финалният изпит е присъствен!

! Курсът е подходящ за хора, които имат опит по професията Търговски представител, но нямат документ за квалификация!

! Можете да се включите в курса за Валидиране на вашите знания Веднага!

! Цена: 1 200 лв.

Професия: Търговски представител

Специалност: Търговия на едро и дребно


Какъв документ ще получите: След успешно полагане на изпит по специалноста, Вие ще получите СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54В на МОН с международна валидност – придобиване на степен на професионална квалификация. Документът ви дава право да работите както в страната, така и в чужбина - като за чужбина издаваме допълнително и Европас сертификат по образец (на английски език, цветен).

 

Как да ВАЛИДИРАТЕ вашите знания :


1. Всеки навършил 16 години, без значение дали учи или работи, може да валидира своите знания. За да стартира процедурата, е необходимо да представите доказателства - например трудова книжка, длъжностна характеристика, атестация от Ваш работодател, препоръки, сертификати и други документи, доказващи, че имате натрупан опит в специалниостта.

- Ако преценим, че имате нужда от допълнителна теоретична подготовка, ще ви бъде проведено кратко обучение

2. Явявате се на държавен изпит по теория и практика на професията, която искате да се валидирате.

3. Получавате документ Свидетелство за професионална квалификация по образец 3-54В на МОН. Това е официален държавен документ, доказващ вашите знания, умения и компетентности.

 

Документи които ще са необходими за записване:

Договор за обучение /по образец/, Заявление за записване в курс /по образец/, 2 броя снимки - паспортен формат, матирана, надписана на гърба; медицинско свидетелство;копие на диплома за завършено средно образование или право на явяване на зрелостен изпит

 

Темите, които се включват в конспекта за изпита по Теория на професията, ще разгледаме в детайли, за да се чувствате максимално подготвени по време на изпита:

Конспект за държавен изпит по теория за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия «Търговски представител» специалност «Търговия на едро и дребно»

 

ИЗПИТЪТ ПО ТЕОРИЯ Е ПОД ФОРМАТА НА ТЕСТ

Изпитна тема № 1: Измерители на макроикономиката, безработица, инфлация и фискална политика.

Изпитна тема № 2 Икономически елементи, пазарни ресурси, пазар и пазарни механизми, пазарни структури

Изпитна тема № 3: Обект на счетоводството

Изпитна тема № 4: Счетоводни документи и документиране на стопанските операции

Изпитна тема № 5: Организиране – организационни структури

Изпитна тема № 6: Търговски дейности

Изпитна тема № 7: Управленско решение

Изпитна тема № 8: Дистрибуционни канали

Изпитна тема № 9: Организация и управление на търговията на едро

Изпитна тема № 10: Организация и управление на търговията на дребно

Изпитна тема № 11: Бизнес комуникация

Изпитна тема № 12: Маркетинг, маркетингови концепции и проучване на пазара

Изпитна тема № 13: Маркетинг-микс

Изпитна тема № 14: Стандартизация на стоките

Изпитна тема № 15: Kласификация и окачествяване на стоките

Изпитна тема № 16: Организация и техника на търговските плащания в страната

Изпитна тема № 17: Търговско представителство

Изпитна тема № 18: Търговски сделки


За записване - свържете се с нас на:

Телефони:

0897 948 215; 

02/ 437 38 85

на номер 0897 948 215

 

Вижте още:

Курс Продавач - консултант

Курс Графичен дизайнер

БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ с ваучери за заети лица по програма „Развитие на човешките ресурси“

 

286

 

...::: Валидиране :::...

Имате професионален опит, а нямате документ? Искате ли да се явите само на изпит, без да участвате в курс, за да получите документ за Професионалните си умения?

Пишете ни за кой курс се интересувате, и ще Ви изпратим условията за Валидиране.

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 47 теми с  1, 2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация
Joomla!. XHTML and CSS.