Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Курсове
Печат Е-поща

Валидиране на знания, умения и компететности за професия Офис секретар, втора степен


Провеждаме обучения за учители

Валидирайте вашите знания само, чрез изпит, без да посещавате курс!


 

КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЧРЕЗ ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

 

 

Професия: Офис секретар, код 346020

Специалност на курса: Административно обслужване, код 3460201

 

Провеждаме обучения за учителиВ момента можете да валидирате вашите придобити знания и умения по професия.

Провеждаме обучения за учителиКурсът е подходящ за хора, които имат опит по професията, но нямат документ за квалификация!

Провеждаме обучения за учителиСамо финалният изпит е присъствен, под формата на тест.

Провеждаме обучения за учители

Можете да се включите в курса за Валидиранена вашите знания Веднага!

Провеждаме обучения за учителиЦена: 1 200 лв.


Какъв документ ще получите:

След успешно полагане на изпит по специалноста, Вие ще получите СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54В на МОН с международна валидност – придобиване на степен на професионална квалификация. Документът ви дава право да работите както в страната, така и в чужбина - като за чужбина издаваме допълнително и Европас сертификат по образец (на английски език, цветен)


Как да ВАЛИДИРАТЕ вашите знания:

1. Всеки, навършил 16 години, без значение дали учи или работи, може да валидира своите знания. За да стартира процедурата е необходимо да представите доказателства - например трудова книжка, длъжностна характеристика, атестация от Ваш работодател, препоръки, сертификати и други документи, доказващи, че имате натрупан опит в специалността.

- Ако преценим, че имате нужда от допълнителна теоретична подготовка, ще ви бъде проведено кратко обучение

2. Явявате се на държавен изпит по теория и практика на професията, която искате да се валидирате.

3. Получавате документ Свидетелство за професионална квалификация по образец 3-54В на МОН. Това е официален държавен документ, доказващ вашите знания, умения и компетентности.

Курс Домакин в детска градина 600 лв.

Документи, които ще са необходими за записване:

Договор за обучение /по образец/, Заявление за записване в курс /по образец/, 2 броя снимки - паспортен формат, матирана, надписана на гърба; Копие на медицинско свидетелство; копие на диплома за завършено средно образование или минимум X клас - ако е по новата програма Първи етап на средно образование

 

Темите, които се включват в конспекта за изпита по Теория на професията, ще разгледаме в детайли, за да се чувствате максимално подготвени по време на изпита:


Конспект за държавен изпит по теория за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия «Офис секретар» специалност «Административно обслужване»

ИЗПИТЪТ ПО ТЕОРИЯ Е ПОД ФОРМАТА НА ТЕСТ

Изпитна тема № 1: ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ

Изпитна тема № 2: ПРЕДПРИЯТИЕТО И ПАЗАРНИТЕ МЕХАНИЗМИ

Изпитна тема № 3: ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО

Изпитна тема № 4: ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Изпитна тема № 5: ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ

Изпитна тема № 6: МЕНИДЖМЪНТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Изпитна тема № 7: БИЗНЕС ПЛАН

Изпитна тема № 8: ФИРМЕНА КУЛТУРА И АДМИНИСТРАТИВНА ЕТИКА

Изпитна тема № 9: ОСНОВИ НА БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИТЕ

Изпитна тема № 10: НЕВЕРБАЛНИ КОМУНИКАЦИИ

Изпитна тема № 11: ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ ПО ТЕЛЕФОНА И ЕЛЕКТРОННА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Изпитна тема № 12: ПИСМЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Изпитна тема № 13: СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ

Изпитна тема № 14: ОРГАНИЗАЦИОННО-РАЗПОРЕДИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

Изпитна тема № 15: ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Изпитна тема № 16: ВИДОВЕ ДЕЛОВИ ПИСМА

Изпитна тема № 17: ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА

Изпитна тема № 18: ДЕЛОВОДСТВО И ДОКУМЕНТООБОРОТ

 

За контакт с нас:

0897 948 215,

02/ 437 38 85

С Уважение,

Екипът на ЦПО към "Матев-строй" ЕООД


Други обучения:

Курс Сътрудник в бизнес - услуги - Валидиране на знания и умения чрез Ваучер по програма Развитие на човешките ресурси
* Курс Банково дело - Валидиране на знания и умения чрез Ваучер по програма Развитие на човешките ресурси

* Повече информация за програмата за безплатнтие обучения с ваучер: Обучения, за които може да се кандидатства в момента

283

 

...::: Валидиране :::...

Имате професионален опит, а нямате документ? Искате ли да се явите само на изпит, без да участвате в курс, за да получите документ за Професионалните си умения?

Пишете ни за кой курс се интересувате, и ще Ви изпратим условията за Валидиране.

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 47 теми с  1, 2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация
Joomla!. XHTML and CSS.