Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Обучения с ВАУЧЕРИ
Печат Е-поща

Валидиране на знания, умения и компететности за професия Финансов отчетник, втора степен

Провеждаме обучения за учители

Валидирайте вашите знания само, чрез изпит, без да посещавате курс!


 

КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЧРЕЗ ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

 


Професия:
Финансов отчетник, код 343020


Специалност: Финансова отчетност, код 3430201


Провеждаме обучения за учителиВ момента можете да валидирате вашите придобити знания и умения по професия.
Провеждаме обучения за учителиКурсът е подходящ за хора, които имат опит по професията, но нямат документ за квалификация!
Провеждаме обучения за учителиСамо финалният изпит е присъствен!


Провеждаме обучения за учителиМожете да се включите в курса за Валидиране на вашите знания Веднага!

Провеждаме обучения за учителиЦена: 1 200 лв.


Какъв документ ще получите:

След успешно полаганена изпит по специалността, Вие ще получите СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ
по образец 3-54В на МОН с международна валидност - придобиване на степен на професионална квалификация. Документът ви дава право да работите както в страната, така и в чужина.

 

Как да ВАЛИДИРАТЕ вашите знания:

1. Всеки навършил 16 години, без значение дали учи или работи, може да валидира своите знания. За да стартира процедурата, е необходимо да представите доказателства - например трудова книжка, длъжностна характеристика, атестация от Ваш работодател, препоръки, сертификати и други документи, доказващи, че имате натрупан опит в специалниостта.

- Ако преценим, че имате нужда от допълнителна теоретична подготовка, ще ви бъде проведено кратко обучение

2. Явявате се на присъствен държавен изпит по теория и практика на професията, която искате да валидирате.

3. Получавате документ Свидетелство за професионална квалификация по образец 3-54В на МОН. Това е официален държавен документ, доказващ вашите знания, умения и компетентности.

Документи които ще са необходими за записване:

Договор за обучение /по образец/, Заявление за записване в курс /по образец/, 2 броя снимки - паспортен формат, матирана, надписана на гърба; медицинско свидетелство; копие на диплома за средно образование.

 

 

Темите, които се включват в конспекта за изпита по Теория на професията, ще разгледаме в детайли, за да се чувствате максимално подготвени по време на изпита:


Конспект за държавен изпит по теория за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия «Финансов отчетник» специалност «Финансова отчетност»

ИЗПИТЪТ ПО ТЕОРИЯ Е ПОД ФОРМАТА НА ТЕСТ


Изпитна тема 1: Произход, същност, форми и функции на парите

Изпитна тема 2: Банкова система

Изпитна тема № 3: Монетарна политика на централната банка. Механизми и инструменти, използвани от централната банка за регулиране на икономиката

Изпитна тема № 4: Дейност на търговските банки по влоговете и депозитите

Изпитна тема № 5: Кредитна дейност на търговската банка

Изпитна тема № 6: Валутни операции

Изпитна тема № 7: Начини и форми на плащане

Изпитна тема № 8: Държавни приходи и държавни разходи

Изпитна тема № 9: Теоретични основи на данъците

Изпитна тема № 10: Подоходно облагане на юридическите лица

Изпитна тема № 11: Подоходно облагане на физическите лица

Изпитна тема № 12: Социално осигуряване

Изпитна тема № 13: Формиране капитала на фирмата

Изпитна тема № 14: Източници на капитала на фирмата. Среднопретеглена цена на капитала

Изпитна тема № 15: Инвестиране на капитала на фирмата

Изпитна тема № 16: Счетоводната отчетност – същност, методология, документооборот

Изпитна тема № 17: Счетоводно отчитане на собствения и привлечения капитал на предприятието

Изпитна тема № 18: Застраховане и застрахователен риск. Видове застраховане

 

За контакт с нас:

0897 948 215,

02/ 437 38 85

С Уважение,

Екипът на ЦПО към "Матев-строй" ЕООД


Други обучения:

Курс Банково дело

Курс Застрахователно и осигурително дело 298


 

...::: Валидиране :::...

Имате професионален опит, а нямате документ? Искате ли да се явите само на изпит, без да участвате в курс, за да получите документ за Професионалните си умения?

Пишете ни за кой курс се интересувате, и ще Ви изпратим условията за Валидиране.

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 47 теми с  1, 2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация
Joomla!. XHTML and CSS.