Печат

Разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и раздразнението в час

Полезна информация и съвети

Напрежението е навсякъде около нас. Понякога дори невинна шега води след себе си неподозирани последствия. Ежедневието на учителя е динамично, преминава в непрекъснато говорене и събеседване – дали със свои ученици, или пък с колеги.

Не са рядкост случаите, когато като учители попадаме в конфликтна ситуация. Поради тази причина немаловажен е курсът за учители на тема Справяне със стреса и напрежението на работното място, разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и раздразнението.

Съгласно Приложение № 2 към чл. 42, ал. 2, т. 1 от Наредба № 15  от 22.07.2019 г. учителят трябва да "Познава и прилага техники за превенция и справяне в конфликтна ситуация, подбира методи и подходи, ориентирани към формиране на съпричастност, ангажираност, солидарност, съобразяване с личностните и ценностните различия между хората като основа за взаимно разбирателство".

В курса за учители ще обсъждаме начини, техники и методи за управление на конфликти.

Чрез ролеви игри ще идентифицираме аспектите на съгласие и несъгласие.

Ще обсъждаме и разрешаваме конфликти, като даваме обосновка защо това е най-подходящото решение на конфликта.

Ще разглеждаме и различни методики, подходи и техники за ефективно общуване, решаване на конфликти, справяне със стрес, превенция на рискови поведения и др.

Ще наблегнем на запознаване със законодателните норми срещу всякакъв вид насилие и конфликти.

Всеки преминал обучението ще притежава умения за управление на конфликти, като идентифицира аспектите на съгласие и несъгласие, за постигане на консенсус, за водене на преговори и дебати, за прилагане на групов подход в обсъждането на проблеми.

( 3 Votes )

Кредити и Сертификати:

Ние сме лицензирани към Министерството на Образованието да присъждаме 1 кредит при успешно приключване на обучение.

Издаваме луксозни поименни сертификати на всеки участник. Бихте могли да съхранявате своя сертификат в папка, или да го поставите в рамка на видно място. Сертификатите са луксозни и представителни!

Място на провеждане на обучението:

Курсът провеждаме в дистанционна форма на обучение (8 часа онлайн през нашата платформа за дистанционно обучение на учители, и 8 часа присъствено.) За Ваше удобство, при сформиране на група, нашият лектор ще дойде на място във Вашето учебно заведение.

Цени

Можете да разгледате нашите цени тук.

Ако сте по-голяма, ило по-малка група, или се интересувате от Изнесено или изцяло Присъствено обучение (16 часа), ни изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

За контакст с нас:

0897 948 215

02/ 437 38 85

С Уважение,

Екипът на ЦПО към "Матев-строй" ЕООД

Вижте още: