Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Ученическо портфолио
PDF Печат Е-поща

 

Обучение за запознаване и създаване на ученическо портфолио

(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование)

Обучение по Наредба 12 за ученическо портфолио, с присъждане на 1 кредит

 

Продължителност на обучението: 16 часа

Кредити: 1 кредит

Сертификати: Да, поименен луксозен сертификат за всеки участник

Форми на обучение:

Присъствена - 16 присъствени учебни часа;

Дистанционна - 8 онлайн / 8 присъствени учебни часа.

 

( 6 Votes )

 

Място на провеждане на обучението:

В зала във Вашето учебно заведение, В зала на Центъра за обучение, или изнесено обучение.

 

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Корепетитори, хореографи, треньори

 

Кратко описание и цели на програмата:

Запознаване със същността на портфолиото и значението му за учениците. Използване на портфолиа от учениците с цел подпомагане и изграждане на положителни личностни качества, креативност и нови постижения.

  • Познава възможностите на информационните и комуникационните технологии и механизмите за интегрирането и приложението им в образователния процес;
  • Познава техники и начини за формиране в децата и учениците на комуникативни умения, критично и конструктивно мислене, за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка на полезността на информация от различни източници;
  • Познава и планира използването на иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите на учениците, модели на позитивно възпитание и конструктивни подходи за осъществяване на обучение, основаващи се на сътрудничество за постигане на по- добри резултати;
  • Умее да използва подходящи методи, средства и подходи (в т.ч. и иновативни) за насърчаване на напредъка и постигнатите резултати от децата или учениците и да определя критерии и показатели за оценяване на знанията и уменията на учениците, с които запознава както класа/групата, така и отделния ученик/дете.

 

Методи на обучение:

  • Лекционен курс;
  • Дискусия – открито обсъждане на поставени проблеми с активно участие на участниците в обучението;
  • Сценично представяне и решаване на казуси;
  • Онлайн подготовка – 8 часа работа с материали по темата, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми в практиката и предложения с алтернативни решения;

 

Компетентности, които ще бъдат придобити:

  • Академична;
  • Педагогическа;

 

( 6 Votes )

Цените на нашите тематични обучения

Моля вижте нашите цени.


 

Или ни изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

 

За контакт с нас:

0897 948 215

02/ 437 38 85

officekursove123

 

Вижте още:

Автор: Svetla Mateva

172

 

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 36 обучения с  1,2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 12/01.09.2016, в присъствена, дистанционна, или частично присъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

ОБЯВЕНИ ДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ С КРЕДИТИ

26.01.2019 и други - по заявка. Може да ни звъннете!

Предстоящи обучения

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

1. Курс Оперативно счетоводство - 30.09.2019;

Присъствен: гр.София, Онлайн: в цялата страна

2. Курс ТРЗ и Личен Състав -30.09.2019г.

3. Курс Помощник-възпитател в отглеждането на деца: по всяко време

4. Електронна търговия - 30.09.2019 г.

5. Бизнес Администрация - 30.09.2019г.

6. Икономика и мениджмънт - 30.09.2019г.

7. Системно програмиране - 30.09.2019 г.

8. Английски език: Начинаещи и напреднали - 30.09.2019г

 

ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ С КРЕДИТИ

Кликнете тук: дати и групи  по заявка

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация

Курсове за Учители
Joomla!. XHTML and CSS.