Печат

Синдром на професионалното прегаряне – Burnout

 

  • Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование
  • Присъдени кредити: 1 (един)
  • Продължителност: 16 часа
  • Поименен СЕРТИФИКАТ

( 9 Votes )teachers-stress

 

Форми на обучение:

Присъствена - 16 присъствени учебни часа

Дистанционна - 8 онлайн / 8 присъствени учебни часа

Място на провеждане на обучението:

В зала на Центъра за обучение, В зала във Вашето учебно заведение, Изнесено обучение.

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Педагогически съветници, психолози, Възпитатели в общежитие, Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители, Корепетитори, хореографи, треньори, Учители - предучилищно образование, Учители - целодневна организация

 

Кратко описание на програмата:

СИНДРОМ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ПРЕГАРЯНЕ BURNOUT

Програмата на обучението включва информиране и презентиране на синдрома на професионалното прегаряне, изтощаване и изхабяване „Бърнаут“, запознаване с неговите симптоми, признаци, прояви, белези, ефекти, лечение и възстановяване.

В курса ще разгледаме няколко методики, различни видове тестове, материали към темата и техники за овладяване и справяне с проблема на професионалното прегаряне. Целим да обогатим знанията на преподавателите, свързани със стреса в ежедневието и личния им живот,  да намалим стреса на работното място и превантивно да ги предпазим от „професионалното прегаряне”.

Да се работи с хора не е лесно. Надяваме се, че чрез включването Ви в това обучение не само ще повишите своята квалификация, и ще се отрази положително на Вашата атестация, но и ще успеете да подобрите личния си живот.


Цели на програмата:

Целите на програмата за обучение на тема „Синдром на професионалното прегаряне – Burnout“ са да запознаят обстойно и подробно аудиторията със синдрома като характеристика на психологично състояние, при здрави хора, които работят в емоционално напрегната трудова среда и да бъдат психодиагностицирани чрез специален инструментариум ( различни методики, подходи, технихи, тестови бланки и др.).

 

Методи на обучение:

Методите на обучение ще са догматичен ( получаване на знания в готов вид, подбран и поднесен от обучаващите ), евристичен ( усвояване на знания чрез самостоятелно разсъждаване ) и изследователски ( самостоятелно придобиване на знания чрез опити, наблюдения и измервания). Източниците на информация ще бъдат словесни ( разказ и беседа ), нагледни ( наблюдения и демонстрация ) и практически метод чрез упражнения и занятия.

 

Компетентности, които ще бъдат придобити:

  • Организационна
  • Комуникативна

 

( 9 Votes )

 

 

Цените на нашите тематични обучения

Моля вижте нашите цени.


 

Или ни изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

 

За контакт с нас:

0897 948 215

02/ 437 38 85

 

Вижте още:


Автор: Svetla Mateva      Понеделник, 13 Февруари 2017г.

171