Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Обучения за Учители Обучения за Директори
Печат Е-поща

Обучения с придобиване на Кредит за Директори, Заместник-директори на Училища, детски учебни заведения

 

Уважаеми колеги,

на тази страница вижте нашите предложения за организиране на тематични обучения.

Одобрени сме от МОН за провеждане на обученията на учителитеОдобрени сме от МОН, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Сертификатите, които издаваме, са с присъдени Кредитни точки.

 

иЗДАВАМЕ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБУЧЕНИЕ! Издаваме поименни СЕРТИФИКАТИ.

! За 16 часа преминато обучение = 1 кредит.

! Разгледате и другите ни обучения, подходящи за останалите членове на Вашия екип.

 

( 10 Votes )

 

I. Обучения за директори и заместник-директори на училища, детски градини

 

А. Обучения, свързани с финансов анализ, контрол и одит на финансовите средства на бюджетното учебно заведение (1 кредит)

Обучения за педагози от Курсове123.ком

1. Осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължения и преди извършване на разходи и система за двоен подпис в учебните заведения и детски градини от публичния сектор

2. Прилагане на системата за финансово управление и контрол в училищата и детските градини. Проблеми и особености.

3. Управление на риска в учебните заведения и детски градини от публичния сектор.

4. Придобиване на знания и умения за планиране и управление.

 

Б. Обучения, свързани с работа с ученици, родители и педагогическия колектив (1 кредит)


5. Директорът – мениджър и лидер

6. Иновативни подходи за организация на обучението

7. Интересни, нови обучителни практики в начален етап на обучение.

8. Новият учител в клас - трудности и предизвикателства.

9. Повишаване на мотивацията за обучение и образование, основаващи се на професионалните умения и компетентности на учителите.

10. Превенция на проблемното поведение в училище.

11. Синдром на професионалното прегаряне – Burnout

12. Справяне със стреса и напрежението на работното място, разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и раздразнението
13. Иновативни практики в образованието

14. Дисциплина чрез сътрудничество.

15. Управление на конфликти

16. Увеличаване на ефективността на процеса на обучение в мултикултурна среда

17. Тренинг за комуникативни умения на преподаватели.

18. Ученическо портфолио.

 


В. Тематични обучения, свързани с придобиването на дигитални компетенции(1 кредит)

 

19. Работа с мултимедиен софтуер Power Point.

20. Работа с мултимедиен софтуер Prezi.

 

Онлайн Курс Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца

НОВО! Уважаеми Директори, като лицензиран Център за Професионално Обучение, вече предлагаме и Професионалния курс за Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца. Издаваме Удостоверение за професионално обучение. Таксата за обучението е 340 лв. Ако прецените за необходимо да повишите квалификацията на своя екип, ще се радваме да се свържете с нас. Допълнителна информация ще намерите във връзката към курса по-горе.


ЦПО лицензирано от МОН за провеждане на курсове за атестацияЗа връзка с нас:

0897 948 215, 02/ 437 38 85


 

 

149

 

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 53 обучения с  1,2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Безплатно включване по проект КПРПС

 


Предстоящи обучения

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

1. Курс Оперативно счетоводство - 15.02.2021 - таксата е 1200 лв;

2. Курс ТРЗ и Личен Състав -15.02.2021г. - таксата е 650 лв.

3. Курс Помощник-възпитател в отглеждането на деца: по всяко време, таксата е 500 лв.

 

ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ С КРЕДИТИ

Кликнете тук: дати и групи  по заявка

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация

Курсове за Учители
Joomla!. XHTML and CSS.