Печат

Компютърно моделиране/кодиране и STEM концепцията в учебния процес (2 квалификационни кредита)

(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование)

 

Програмата е насочена към:

* Учители – начален етап;

* Учители – прогимназиален етап;

* Учители – гимназиален етап;

* Директори;

* Заместник-директори;

* Педагогически съветфници, психолози;

* Възпитатели в общежитие;

* Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители;


( 2 Votes )

Продължителност Кредити Сертификат
32 часа 2

Да


Форми на обучение:

  • Присъствена или Неприсъствена форма

Място на провеждане на обучението:

В зала във Вашето учебно заведение, В зала на Центъра за обучение, или изнесено обучение.

Кратко описание и цели на програмата:

  • В рамките на обучението ще се разглеждат програмни среди за компютърно моделиране, кодиране и програмиране. Чрез тях учениците ще създават свои интерактивни истории и анимации с цел развиване на умения по програмиране, прецизност, аналитични способности и изчислителни умения. Ще усвоят основите на визуалното кодиране/моделиране. Педагогическите специалисти ще придобият знания и умения да организират и провеждат часовете по Компютърно моделиране, както и други занятия и часове, които изискват познания и умения по преподаване в областта на STEM дисциплините.

Ще получат знания за:

  • Придобиване на знания и умения за провеждане на занятия по STEM дисциплини.- Учителите да придобият знанията и уменията не само по предмет „компютърно моделиране“, а и интердисциплинарно при подготовката на учениците за уменията на бъдещето;

Методи на обучение:

  • Обсъждане, дискусия на понятия, концепции и практически ситуации, работа в малки групи, работа в дигитална среда и в онлайн платформа.

Компетентности, които ще бъдат придобити:

  • Организационна
  • Педагогическа
  • Академична


( 2 Votes )


Цените на нашите тематични обучения

Моля вижте нашите цени.Или ни изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ


За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85

 

Вижте още от нашите най-популярни теми:

 

Автор: Svetla Mateva

четвъртък, 28 april 2022г. 08:43ч.

 

 

245