Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Новият учител в клас
PDF Печат Е-поща

Новият учител в клас - трудности и предизвикателства


(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование)

 

Продължителност на обучението Кредити Сертификат
16 часа 1 Да

( 5 Votes )

Форми на обучение:

 • Присъствена - 16 присъствени учебни часа;

 • Дистанционна - 8 онлайн / 8 присъствени учебни часа.

 

Място на провеждане на обучението:

В зала във Вашето учебно заведение, В зала на Центъра за обучение, или изнесено обучение.

 

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап;
 • Учители – прогимназиален етап;
 • Учители – гимназиален етап;
 • Директори;
 • Заместник-директори;
 • Ръководител направление ИКТ;
 • Педагогически съветници, психолози;

 

Кратко описание и цели на програмата:

Програмата има за цел да подпомогне новопостъпили учители в  прогимназиален и гимназиален етап в системата на образованието, с цел изпълнение на основни техни задължения от длъжностната характеристика на учителя и съгласно нормативните документи в образованието.

Да изгради у всеки нов учител сигурност за реални знания и умения, да „Създаде”можеш и знаещ учител, Да конкретизира фигурата на учителя като авторитета за всички деца и особено за тези със проблеми от всякакъв характер, да научи децата на мислене и креативност. Да доказва, че образованието не е мода, а инвестиция.

 • Новопостъпилият учител е длъжен да покаже солидна теоретична подготовка, както по теория на преподаване , така и по методика на преподаването.Основно правило е, че децата оценяват нивото на учителя в повечето случаи, дори без той да разбере. Учителят води децата нагоре и нивото не е принизяване към тях, а непрестанен процес на повече знания. Помощ относно различни видове уроци, тестове, критерий за оценяване и в най - общ план структуриране на преподаване в един учебен час. Неподготвеният  учител винаги личи…..Техника на преподаване и времево разположение в рамките на 45 минути. Задържане интереса на учениците. Атрактивност…..Излизане извън рамките на лекционен материал.
 • Учителят да  изгради усет към децата и различните им потребности. Да съумее да  работи в един час с различни деца, дори и такива със СОП- като в края на часа да има положителен резултат за всички.
 • Да познава книжовните норми на езика и да изисква същото от децата.
 • Да поддържа мотивация за учене на деца със СОП, като спазва принципа на равенство в клас и поощрение на децата.
 • Да познава съвременните технологични и компютърни методи на обучение, презентации др., като обясни на децата, че технологиите не заместват знанието, а помагат за неговото по-лесно усвояване.
 • Работа с тематични разпределения и учебни програми.

 

Методи на обучение:

 • Преподаване;
 • Презентации и работа с компютърни технологии;
 • Дискусии с курсистите;
 • Работа по групи;
 • Самооценка  и оценка;
 • Въпроси и отговори;
 • Игри и създаване на проблемни ситуации, както в училище. Ситуации с деца или техни родители. Дискутиране на резултатите и отчитане на грешките.

 

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Академична;
 • Педагогическа;
 • Организационна;
 • Комуникативна;

 

( 5 Votes )

Цените на нашите тематични обучения

Моля вижте нашите цени.


 

Или ни изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

 

За контакт с нас:

0897 948 215

02/ 437 38 85

 

Вижте още:

Автор: Svetla Mateva

170

 

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 36 обучения с  1,2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 12/01.09.2016, в присъствена, дистанционна, или частично присъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

ОБЯВЕНИ ДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ С КРЕДИТИ

26.01.2019 и други - по заявка. Може да ни звъннете!

Предстоящи обучения

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

1. Курс Оперативно счетоводство - 25.03.2019 г./28.04.2019;

Присъствен: гр.София, Онлайн: в цялата страна

2. Курс ТРЗ и Личен Състав - 25.03.2019 г./28.04.2019г.

3. Курс Помощник-възпитател в отглеждането на деца: 15.02.2019/15.03.2019/15.04.2019

4. Електронна търговия - 08.04.2019 г.

5. Бизнес Администрация - 28.04.2019г.

6. Икономика и мениджмънт - 28.04.2019г.

7. Системно програмиране - 28.04.2019 г.

8. Английски език: Начинаещи и напреднали - 28.04.2019г

 

ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ С КРЕДИТИ

Кликнете тук: март.2019г., 04.2019г. и по заявка

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация

Курсове за Учители
Joomla!. XHTML and CSS.