Задължително ежегодно обучение за всички фирми по Наредба РД-07-2 от 16 Декември 2009г.
Печат

Збут-Наредба РД-07-2 

( 14 Votes ) 

От 2010 г. предлагаме обучения по  ЗБУТ - Здравословни и безопасни Условия на Труд / Безопасност и Здраве/съгласно изискванията на Наредба РД-07-2. Обученията се провеждат в много удобна дистанционна форма, или под формата на еднодневни семинари. За Вас работят първокласни преподаватели с висше образование и сертифицирани одитори.

   До момента сме провели обученията по Безопасност и здраве и сме издали сертификати на над 200 служители и на над 100 строителни фирми. Няма да разочароваме и Вас!

 

Съгласно изискванията на чл.6 от Наредбата предлагаме следните обучения:

1. Обучения за лицата, провеждащи инструктажите по ЗБУТ. Това обучение се провежда ежегодно.

2. Обучения за длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси (ръководители на фирми и предприятия). Това обучение трябва да се провежда периодично не по-рядко от един път на всеки 2 години.

3. Обучения за Длъжностни лица по безопасност и здраве.

Това обучение се провежда ежегодно. Сертификатът, който издаваме, се използва от строителните фирми и при годишното потвърждаване пред Камарата на Строителите в България.

   В качеството си на лицензирана от НАПОО обучителна институция издаваме официален сертификат, който може да се представи пред Инспекцията по труда при евентуална проверка. Строителните фирми и предприятия използват документа при регистрация и пререгистрация в КСБ.

( 14 Votes )

Кой трябва да се обучава?

    Служители на всички фирми, които имат наети лица или повече от един съдружник.

Обучението е съгласно изискванията на чл. 15 от Закона за ЗБУТ и изискванията на КТ.

 

   За други обучения, които Ви интересуват, ще се радваме да ни пишете на e-mail Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , или да се свържете с нас.

( 14 Votes )

Вижте още:

   => Какви курсове по Безопасност и здраве предлагаме?

  => Курс Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност