Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Директорът: Мениджър и Лидер
PDF Печат Е-поща

Директорът – мениджър и лидер

(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование)

 


Продължителност на обучението Кредити Сертификат
16 часа 1 Да

 

( 7 Votes )

Форми на обучение:

Присъствена - 16 присъствени учебни часа

Дистанционна - 8 онлайн / 8 присъствени учебни часа

 

Място на провеждане на обучението:

В зала във Вашето учебно заведение, В зала на Центъра за обучение, или изнесено обучение.

 

Програмата е насочена към:

 • Директори
 • Заместник-директори

 

Кратко описание и цели на програмата:

 • Директорът като главен авторитет в училището.
 • Директорът и заместник-директорите като главно звено в училището.
 • Директорът като представител и защитник на учениците.
 • Управление на отделните звена в училище – педагогически и непедагогически порсонал.
 • Директорът като компетентен лидер – качества и умения за ръководене.
 • Изготвяне на стратегията, мисията и учебните планове на повереното му училище.
 • Информираност за последните наредби и правилници на образованието от МОН.
 • Директорът като посредник между РИО/РУО и учителите.
 • Информираността като ключова компетентност за прогрес.
 • Насърчаване повишаване компетентността и квалификацията на педагогическия и непедагогическия персонал.
 • Финансова и рекламна  политика на училището. Какво дава точно това училище на обществото?
 • Установяване на конструктивен диалог и ефективна комуникация между всички звена на училището.
 • Следи за спазването на вътрешния правилник на училището, реда и дисциплината в училище, както и спазването на трудовата дисциплина на персонала.
 • Развиване на сътрудничество и установяване на партньорство с други училища в страната, а защо не и извън нея.


Методи на обучение:

 • Лекционен курс.
 • Дискусия – открита дискусия по проблеми на темата с активно участие на участниците в курса.
 • Сценично представяне и решаване на казуси.
 • Онлайн подготовка – работа по материали, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми в практиката и предоставяне на алтернативни решения и т.н.

 

Компетентности, които ще бъдат придобити

 • Педагогическа
 • Организационна
 • Комуникативна

( 7 Votes )

Цените на нашите тематични обучения

Моля вижте нашите цени.


 

Или ни изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

За контакт с нас:

0897 948 215

02/ 437 38 85

Вижте още:

Автор: Svetla Mateva

155

 

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 53 обучения с  1,2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Безплатно включване по проект КПРПС

 


Предстоящи обучения

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

1. Курс Оперативно счетоводство - 15.02.2021 - таксата е 1200 лв;

2. Курс ТРЗ и Личен Състав -15.02.2021г. - таксата е 650 лв.

3. Курс Помощник-възпитател в отглеждането на деца: по всяко време, таксата е 500 лв.

 

ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ С КРЕДИТИ

Кликнете тук: дати и групи  по заявка

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация

Курсове за Учители
Joomla!. XHTML and CSS.