Печат

Стрес и справяне със стреса. Бърнаут синдром.

(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование)

стрес и професионално прегаряне на педагозите в България

 

Продължителност: 16 часа

Кредити: 1

Сертификати: ДА, поименни, луксозни, за всеки участник


Форми на обучение:

Присъствена - 16 присъствени учебни часа

Дистанционна - 8 онлайн / 8 присъствени учебни часа

 

Място на провеждане на обучението:

В зала във Вашето учебно заведение, В зала на Центъра за обучение, или изнесено обучение.

( 6 Votes )

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Педагогически съветници, психолози, Възпитатели в общежитие, Учители - предучилищно образование, Учители - целодневна организация

 

Кратко описание на програмата:

Програмата на обучението включва информиране и презентиране на синдрома на професионалното прегаряне, изтощаване и изхабяване „Бърнаут“, запознаване с неговите симптоми, признаци, прояви, белези, ефекти, лечение и възстановяване. Ще бъдат включени и няколко методики, различни видове тестове, материали към темата и техники за овладяване и справяне с проблема на професионалното прегаряне. Програмата на обучението цели да обогати знанията на преподавателите, свързани със стреса в ежедневието и личният им живот,  да намали стреса на работното място и превантивно да ги предпази от професионалното прегаряне.

 

Цели на програмата:

 • Теоретично запознаване със стрес и видове стрес;
 • Информиране за различните реакции при стрес;
 • Изследване на индивидуалните механизми за справяне със стреса;
 • Представяне на явленията, настъпващи след изчерпване на механизмите за справяне;
 • Бърнаут синдром – как да се предпазим от него;
 • Създаване на по-спокойна и хармонична професионална среда.

 

Методи на обучение:

 • Лекционен курс;
 • Дискусия – открито обсъждане на поставени проблеми с активно участие на участниците в обучението;
 • Сценично представяне и решаване на казуси;
 • Онлайн подготовка – 8 часа работа с материали по темата, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми в практиката и предложения с алтернативни решения.

 

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогическа;
 • Организационна;
 • Комуникативна;

 

( 6 Votes )

 

Цените на нашите тематични обучения

Моля вижте нашите цени.


 

Или ни изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

 

За контакт с нас:

0897 948 215

02/ 437 38 85

officekursove123

 

Вижте още:


Автор: Svetla Mateva


180