Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Финансово управление и контрол в детските учебни заведения
PDF Печат Е-поща

Прилагане на системата за финансово управление и контрол в училищата и детските градини. Проблеми и особености.


(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование)

 

Продължителност на обучението Кредити Сертификат
16 часа 1 Да

 

( 6 Votes )

Форми на обучение:

 • Присъствена - 16 присъствени учебни часа;

 • Дистанционна - 8 онлайн / 8 присъствени учебни часа.

 

Място на провеждане на обучението:

В зала във Вашето учебно заведение, В зала на Центъра за обучение, или изнесено обучение.

 

Програмата е насочена към:

Директори, Заместник-директори, Счетоводители и служители, работещи със СФУК

 

Кратко описание на програмата:

Системата за финансово управление и контрол (СФУК) представлява цялостния процес, който е интегриран в дейността на публичните организации. Ще акцентираме върху управленска отговорност. Отговорностите на ръководителя на училището и детските градини, свързани с въвеждането на елементите на СФУК. Ще разгледаме същността, целите, обхвата, специфичността и особеностите на системите за финансово управление и контрол. Често допусканите грешки при изграждане на СФУК.


Цели на програмата:

 • Запознаване с нормативната основа за въвеждане на вътрешен контрол от педагогическите специалисти.
 • Да се подобри функционалността на СФУК в организацията Ви;
 • Да се отстранят пропуските при прилагането на СФУК.
 • Да се направи преглед на системите за финансово управление и контрол;
 • Да се анализира тяхното ефективно прилагане;
 • Да се разкрият нередности и слабости и предприемането на мерки за тяхното преодоляване.

 

Методи на обучение:

 • Беседа
 • Дискусия
 • Наблюдение
 • Демонстрацията
 • Решаване на казуси и задачи;

 

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Организационна
 • Комуникативна
 • Административна

 

( 6 Votes )

Цените на нашите тематични обучения

Моля вижте нашите цени.


 

Или ни изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

 

За контакт с нас:

0897 948 215

02/ 437 38 85

 

Вижте още:

Автор: Svetla Mateva      Понеделник, 13 Февруари 2017г.

 

160

 

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 36 обучения с  1,2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 12/01.09.2016, в присъствена, дистанционна, или частично присъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

ОБЯВЕНИ ДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ С КРЕДИТИ

26.01.2019 и други - по заявка. Може да ни звъннете!

Предстоящи обучения

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

1. Курс Оперативно счетоводство - 30.09.2019;

Присъствен: гр.София, Онлайн: в цялата страна

2. Курс ТРЗ и Личен Състав -30.09.2019г.

3. Курс Помощник-възпитател в отглеждането на деца: по всяко време

4. Електронна търговия - 30.09.2019 г.

5. Бизнес Администрация - 30.09.2019г.

6. Икономика и мениджмънт - 30.09.2019г.

7. Системно програмиране - 30.09.2019 г.

8. Английски език: Начинаещи и напреднали - 30.09.2019г

 

ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ С КРЕДИТИ

Кликнете тук: дати и групи  по заявка

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация

Курсове за Учители
Joomla!. XHTML and CSS.