3 кредита за педагози PR, маркетинг и реклама
Печат

PR, маркетинг и реклама на образователните институции

(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование)

Програмата е насочена към:

* Учители – начален етап;

* Учители – прогимназиален етап;

* Учители – гимназиален етап;

* Директори;

* Заместник-директори;

* Педагогически съветфници, психолози;

* Възпитатели в общежитие;

* Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители;

 

( 1 Vote )

Продължителност Кредити Сертификат
48 часа 3

Да

 

Форми на обучение:

 • Присъствена или Неприсъствена

 

Място на провеждане на обучението:

В зала във Вашето учебно заведение, В зала на Центъра за обучение, или изнесено обучение.


Кратко описание и цели на програмата:

В това специализирано обучение педагогическите специалисти ще научат конкретни и практически ориентирани стъпки, които могат да предприемат, за да:

 • Планират публичните дейности на своята образователна институция.
 • Социалните мрежи- етапите за разработване на информационни и PR материали.
 • Иновативни стратегии за задържане и привличане на деца и ученици
 • Подобряване на имиджа на образователната институция в обществото
 • Представяне през обществеността
 • По-голяма част от времето на курса е отделено за дискусии на понятия, концепции и практически ситуации в областта на интегрираните медийни комуникации. Най-добрият начин да се овладеят методите и техниките е посредством „учене чрез правене“. За целта ще бъдат поставени задания за казуси, крос-дебати, материали от пресата, задачи, въпроси за дискусии.

Ще получат знания за:

 • Запознават се с практически приложими иновативни PR и маркетингови стратегии за задържане и привличане на деца и ученици;
 • Педагогическите специалисти осъзнават ролята на социалните мрежи и електронните съобщения за изграждане и утвърждаване на имиджа на образователната институция;

Методи на обучение:

 • По-голяма част от времето на курса е отделено за дискусии на понятия, концепции и практически ситуации в областта на PR и маркетинга в образователната сфера. За целта ще бъдат поставени задания за казуси, крос-дебати, материали от пресата, задачи, въпроси за дискусии.

 

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогическа
 • Организационна
 • Комуникативна
 • Академична
 • Административна

 

( 1 Vote )

 

Цените на нашите тематични обучения

Моля вижте нашите цени.


 

Или ни изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

 

За контакт с нас:

0897 948 215

02/ 437 38 85

 

Вижте още:

 

Автор: Svetla Mateva

Понеделник, 19 септември 2019г. 08:43ч.

 

 

235