2 кредита за педагози Нови, интерактивни образователни стратегии
Печат

Нови, интерактивни образователни стратегии за обучение по безопасност на движението по пътищата

(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование)

Програмата е насочена към:

* Учители – начален етап;

* Учители – прогимназиален етап;

* Учители – гимназиален етап;

* Директори;

* Заместник-директори;

* Педагогически съветфници, психолози;

* Възпитатели в общежитие;

* Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители;

 

( 1 Vote )

Продължителност Кредити Сертификат
32 часа 2

Да

 

Форми на обучение:

 • 16 онлайн / 16 присъствени учебни часа

 

Място на провеждане на обучението:

В зала във Вашето учебно заведение, В зала на Центъра за обучение, или изнесено обучение.


Кратко описание и цели на програмата:

 • Програмата е за придобиване на квалификация по методика (технология) на преподаване на безопасност на движение по пътищата (БДП) за учители от детската градина и училище. Запознава педагогическите специалисти с нови, интерактивни средства и методи на преподаване на дисциплината. Представя теоретична и практическа подготовка за същността и многообразието на интерактивните стратегии, методи и техники при възпитанието и обучението по Безопасност на движение по пътищата
 • Разглежда следните 3 основни теми:
1. Пътнотранспортни произшествия с деца и тяхната правна защита: Характеристика, видове, превенция.
2. Изграждане на система от цели на обучението по Безопасност на движението по пътищата в детската градина и училището: адекватно и безопасно поведение на деца и ученици в различни пътни ситуации;
3. Организация и управление на обучението по БДП.

Очаквани резултати:

 • Чувство на удовлетвореност на обучителите и обучаваните при преустановяването на учебните занятия.
 • Установяване на различия между "входящото" и "изходящото" ниво на обучаваните по отношение на знанията и уменията им да решават задачите, които са им поставени за изпълнение относно изследваните параметри.
 • Сравняване на фиксираните предварителни очаквания на обучаваните за ефекта от обучението с получените резултати в края на неговото провеждане.
 • Самооценка на участниците относно получените резултати под формата на самоотчети.
 • Анализът на резултатите от обучението може да се извърши на базата на следния комплекс от показатели:
Ще получат знания за:
 • Пътнотранспортни произшествия с деца и тяхната правна защита: Характеристика, видове, превенция;
 • Използват иновативни и интерактивни средства в преподаването и оценяването по БДП.
 • Усъвършенстват своите компетентности за ефективно преподаване на дисциплината в училище или в детската градина;
 • Прилагат разнообразни добри практики в преподаването по БДП

Методи на обучение:

 • Лекция
 • Беседа
 • Интерактивни занимания
 • Гупово динамичен тренинг

 

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогическа
 • Академична
 • Комуникативна

 

( 1 Vote )

 

Цените на нашите тематични обучения

Моля вижте нашите цени.


 

Или ни изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

 

За контакт с нас:

0897 948 215

02/ 437 38 85

 

Вижте още:

 

Автор: Svetla Mateva

Понеделник, 19 септемврири 2019г. 08:43ч.

 

 

233